Nieuws - 1 januari 1970

Groter hok heeft geen invloed op welzijn kip

Groter hok heeft geen invloed op welzijn kip

Groter hok heeft geen invloed op welzijn kip

Een groter hok voor vleeskuikenouderdieren lijkt niet te leiden tot verbetering van het welzijn van de kip. Deze voorzichtige conclusie trekt het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) na een eerste oriƫnterende proef met een verruiming van het vloeroppervlak

In de pluimveehouderij woedt een hevige discussie over het dierenwelzijn, onder andere van de vleeskuikenouderdieren. Dat zijn de kippen die de eieren leggen waaruit de vleeskuikens geboren worden. Tussen de kippen lopen hanen om ze te bevruchten. De Dierenbescherming streeft naar een vloeroppervlak van 1400 vierkante centimeter per dier, de kippensector vindt 1150 vierkante centimeter per dier realistischer

De technische resultaten zijn voor beide vloeroppervlaktes gelijk, concludeert het Proefstation. Bij de gedragingen van de dieren constateerden de onderzoekers wel verschillen, maar die waren uiterst klein. Met een leeftijd van 20 tot 27 weken pikten de hanen op het kleinere vloeroppervlak vaker agressief naar een hen. Bij de hennen werd hier alleen een tendens tot verschil gevonden. Hiertegenover staat dat de dieren bij het kleinere vloeroppervlak minder naar objecten pikken, iets dat wordt gezien als indicatie voor gestoord gedrag. Verenpikken - gedrag dat in de natuur niet voorkomt en dus abnormaal is - gebeurde bij beide oppervlakten evenveel

In de leeftijd van 45 tot 49 weken vertoonden de dieren minder gestoord gedrag. Het lijkt er echter op dat het gevolgde voerschema ook invloed heeft op de gedragingen van de kippen. Een lagere voergift leidt tot meer ongewenst gedrag. L.N