Nieuws - 1 januari 1970

Grote verschillen tussen twee bostellingen

Grote verschillen tussen twee bostellingen


Vorige week meldde Wb dat de oppervlakte loofbos tussen 1983 en 2002
vervijfvoudigd is, volgens berekeningen van het Centrum van Geo-Informatie
(CGI). Volgens dr Gerard Dirkse van Alterra komen de tellingen van het
langjarig onderzoek Meetnet Functievervulling Bos niet verder dan een
stijging van 49 procent tussen 1983 en 2001. In het meetnet wordt het bos
in rasters van een vierkante kilometer geteld en verder statistisch
uitgewerkt. De afgelopen week heeft ing. Jan Clement de cijfers van het CGI
detaillistischer nagerekend door gebruik te maken van kleinere grids en
door ook gemengde bossen mee te tellen. Er blijft echter een kloof tussen
de GIS-berekeningen van Clement en de statistische tellingen, want Clement
komt met zijn detaillistische berekeningen toch nog op een stijging van
honderd procent. Dat komt volgens Clement omdat in de GIS-bestanden die hij
gebruikt, de digitale topografische kaarten en de digitale bosstatistieken,
ook kleine bosjes een beplantingen worden meegenomen, en in het meetnet
niet. Volgens Clement zijn er nu plannen om de twee verschillende
telmethoden kwalitatief met elkaar te vergelijken, om zo beide methoden te
verbeteren. | M.W.