Nieuws - 22 juni 2006

'Grote verschillen in afstudeercijfers'

De cijfers die leerstoelgroepen gemiddeld geven voor afstudeervakken lopen volgens de studentenraad sterk uiteen. De ene leerstoelgroep zou vorig jaar gemiddeld een 8,5 uitgedeeld hebben, terwijl de andere het hield bij een magere 6,4. De studentenraad wil daar verandering in brengen. Net als de examencommissies en het Onderwijsinstituut (OWI) pleit de raad voor het hanteren van uniforme criteria.

Naar aanleiding van klachten van studenten over de begeleiding en beoordeling van afstudeervakken, vroeg de studentenraad vorig jaar de gemiddelde cijfers per leerstoelgroep op bij de afdeling Onderwijs. Deze lieten voor het jaar 2004/2005 een grote spreiding zien. De studentenraad wil daarom een discussie over de criteria die worden gehanteerd voor de beoordeling van afstudeervakken.
Anne Marie Kortleve van de Quality assurance commissie van de studentenraad: ‘De verschillen zijn op dit moment erg groot en het is de vraag of begeleiders zich daarvan bewust zijn. Eén van de dingen die we daarom voorstellen is een lijstje met beoordelingscriteria, dat vervolgens binnen de universiteit besproken wordt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat leerstoelgroepen sterk afwijkende criteria hanteren. Studenten studeren af aan Wageningen Universiteit, niet bij een leerstoelgroep.’
Het OWI is ondertussen met de beoordelingsproblematiek aan de slag gegaan. Dr. Paul Berentsen, voorzitter van het overleg van de examencommissies: ‘Ons doel is in eerste instantie de transparantie van de beoordeling te vergroten. Niet alleen weten studenten dan beter waar ze aan toe zijn, ook de visitatiecommissies willen graag een indruk van het niveau van de afstudeervakken.’ Berentsen heeft een beoordelingsformulier ontwikkeld dat binnen de hele universiteit gebruikt kan worden. Daarin staat een voorstel voor de weegfactoren van beoordelingsaspecten als het proces, het uiteindelijke verslag en de presentatie. Deze week zullen de examencommissies het formulier in hun vergaderingen bespreken. Zij zullen het gebruik echter niet gaan afdwingen. ‘Het moet geen opgelegde maatregel worden. Mensen moeten er zelf van overtuigd zijn dat het zin heeft.’
De studentenraad is blij met het initiatief en hoopt dat leerstoelgroepen het overnemen. Kortleve: ‘Wij zouden graag zien dat zo’n lijstje in het eerste gesprek tussen student en begeleider wordt besproken.’
Woordvoerder Simon Vink laat namens de Afdeling Onderwijs weten dat hij de cijfers van de studentenraad in twijfel trekt. 'Wij zien in het stuk van de Studentenraad geen harde aanwijzingen om aan te nemen dat de verschillen zo groot zijn. Maar we gaan het gesprek graag aan. Als blijkt dat er sprake is van systematische verschillen, dan moet dat aangepakt worden.' / JH

Zie de stelling: Afstudeercijfers zijn willekeurig