Nieuws - 1 januari 1970

Grote steden hebben te weinig groen

De dertig grote steden in Nederland worden steeds minder groen. Meer dan de helft van de steden haalt de norm van 75 vierkante meter groen per woning niet. Heerlen is de groenste stad, Haarlem de minst groene.

Alterra onderzocht in opdracht van het ministerie van LNV en de dertig grote steden hoeveel groen er in de steden is. Volgens drs Peter Visschedijk van Alterra is er tussen 1996 en 2000 een teruggang van vijf à tien procent te zien in de hoeveelheid groen. De steden in de Randstad scoren het slechtst. Van de drie grootste steden haalt Rotterdam (74 vierkante meter groen per woning) bijna de groennorm, terwijl Amsterdam (68) en Utrecht (50) er dik onder zitten. De meest groene stad, Heerlen heeft gemiddeld 160 vierkante meter groen per woning. De stad Haarlem, waar de inwoners het minste van groen kunnen genieten heeft gemiddeld 42 vierkante meter groen per woning.
Dat de helft van de steden de norm van 75 vierkante meter groen per woning niet haalt, vindt Visschedijk zorgwekkend. ,,Zeker gezien het feit dat het in de toekomst eerder minder dan meer zal worden.'' Met het onderzoek kunnen de grote steden hun beleid ten aanzien van openbaar groen verbeteren, meent Visschedijk. De cijfers moeten de stedelijke beleidsmakers aan het denken zetten, vindt hij. ,,Je kunt zelfs vraagtekens zetten bij de leefbaarheid van de grote steden.'' Groen kost ook niet alleen geld. "Huizen in de nabijheid van groen hebben een meerwaarde, en de gemeentes krijgen daarvan via de onroerendezaakbelasting ook hun deel.''
Visschedijk en zijn collega's geven via veldsymposia een vervolg aan het onderzoek. In de symposia wisselen de steden, de onderzoekers en het ministerie ervaringen uit. Daaruit komen nieuwe vragen voort, zoals die naar de kwaliteit van het groen, hoe het in het buitenland zit in vergelijking met Nederland, en hoe je met de bouw van huizen en bedrijventerreinen groen kan financieren. | M.W.