Nieuws - 1 januari 1970

Grote ecologische winst mogelijk met ontsnippering

Grote ecologische winst mogelijk met ontsnippering


De aanleg van ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en andere ecologische
verbindingen kan de levensvatbaarheid van dierpopulaties beduidend
verhogen. Alterra bracht de ontsnippering van Nederland in kaart.
De onderzoekers keken met een ecologische model wat ontsnippering betekent
voor de duurzaamheid van dierpopulaties. Nederland kent 2608 knelpunten die
de duurzaamheid van ecologische netwerken verstoren. 1482 daarvan liggen in
de zogenaamde robuuste verbindingen, de grotere natuurzones, 1126 in het
meer landelijk gebied. Driekwart daarvan wordt veroorzaakt door het
wegennetwerk, maar ook spoorwegen en vaarwegen vormen barrières. Per dier
verschilt het aantal knelpunten. Van edelherten en hazelwormen hebben de
onderzoekers driehonderd knelpunten vastgesteld, voor de bruine vuurvlinder
en de adder respectievelijk 32 en 24 knelpunten.
Met de analyse willen de onderzoekers prioriteiten stellen. De 1482
knelpunten in de robuuste ecologische verbindingen hebben de hoogste
ecologische prioriteit, maar ook daarbuiten kan de ecologische winst groot
zijn. Bij 988 van de knelpunten in het meer landelijk gebied kan de aanleg
van een ecologische verbinding leiden tot een significante verbetering van
de duurzaamheid van soorten. ,,Dan heb je bijvoorbeeld aan beide kanten van
een barrière populaties die niet duurzaam zijn, maar die samen wel
levensvatbaar zijn'', stelt onderzoeker ir Edgar van der Grift van Alterra.
,,Juist op die plekken moet je beginnen met de aanleg van verbindingen.'' |

M.W.