Nieuws - 1 januari 1970

Grote druppels verwaaien minder en zijn even effectief

Grote druppels verwaaien minder en zijn even effectief

Grote druppels verwaaien minder en zijn even effectief

Speciale spuitdoppen met een grovere druppel belasten het oppervlaktewater minder en bestrijden vuur in tulp en lelie even goed als een spuitdop met kleinere druppels. Die conclusie trekt het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO). Op de open dag van het proefbedrijf De Noord op 20 mei laat het LBO deze manier van spuiten zien

Voor het onderzoek heeft het LBO gewerkt met ID-venturidoppen die een heel grove druppel spuiten. Zo'n grove druppel verwaait minder snel. Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) heeft gemeten dat hierdoor een driftreductie kan optreden van 85 procent. Deze speciale doppen zijn al wel in de handel, maar slechts een handjevol bollenkwekers gebruikt ze. Dat komt doordat telers bang zijn dat zo'n grove druppel minder effectief is bij de bestrijding van ziekten en plagen

Voor een van de belangrijkste ziektes, vuur, heeft het LBO nu in de gevoeligste cultivars aangetoond dat er geen verschil in effect is tussen de grove en de fijnere druppel. Het IMAG toonde aan dat de fijnere spuitdop meer druppels per oppervlakte had, maar de bedekkingsgraad was even groot. Het is nog niet onderzocht of de virus- en onkruidbestrijding ook even effectief is bij een grotere druppel. Onderzoeker Aad Koster van het LBO verwacht bij virusbestrijding geen verschil in effectiviteit omdat hier aan het bestrijdingsmiddel minerale oliën zijn toegevoegd die zelf al uitvloeien op het blad. L.N

:Veelbelovende Nederlandse toponderzoekers kiezen steeds vaker voor een carriere in het buitenland. In Amerika of Frankrijk krijgen toponderzoekers veel meer wetenschappelijke vrijheid en hebben ze een behoorlijke hoeveelheid geld die ze vrij kunnen besteden, meent de Rotterdamse topviroloog Ab Osterhaus, die om persoonlijke redenen in Nederland blijft werken. Hier hobbelen mensen van het ene project naar het andere en kopen industrie en buitenland de talenten weg. Zijn collega Jan Hoeijmakers van Moleculaire genetica kon een half miljoen dollar per jaar verdienen in Boston, maar zijn gezin wil in Nederland blijven. Ik zit in jury's van NWO en met tranen in de ogen zie ik dat uitstekend onderzoek, dat in het buitenland zeker zou worden gehonoreerd, niet binnen de tien procent belandt die kan worden toegewezen. Schraalhans is hier keukenmeester. Erasmus Magazine

Staatsbosbeheer krijgt een boete wegens verwaarlozing van de Heck-runderen in de Oostvaardersplassen, als het aan de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ligt. De LID werkt aan een procesverbaal, omdat de natuurorganisatie heeft nagelaten de dieren verzorging en hulp te bieden. Staatsbosbeheer vindt dat het niet moet ingrijpen om het leven van oude en zwakke runderen te redden. Oogst

Cebeco boekte in 1998 meer dan de helft van de omzet in het buitenland

De land- en tuinbouwcoöperatie haalde tien miljoen gulden winst, twintig miljoen minder dan in 1997, op een omzet van bijna zes miljard gulden. De aardappelverwerking draaide met verlies door het slechte weer, de veehouderij maakte geen winst en de tuinbouw maakte stevig winst. Cebeco wil doorgaan met het overnemen van buitenlandse bedrijven, met name voor de afzet van kippen, eieren en aardappelen. Oogst

:De verkiezingen voor de studentenraad van de Vrije Universiteit zijn mogelijk ongeldig vanwege een gestolen stembus. Een groepje jongens tilde eind april volgens ooggetuigen de groene stembus uit het bestuurscentrum in een tram en heeft daarna niets meer van zich laten horen. De kiescommissie zoekt de daders in kringen van de faculteiten Economie en Rechten, die tijdens de verdwijning een grote afstudeerbijeenkomst hielden. Mogelijk is de stembus als souvenir meegenomen door enkele afgestudeerden. Ad Valvas

Repetitive Strain Injury (RSI) slaat toe bij Delftse studenten Industrieel ontwerpen. Zeker tien studenten hebben er last van, bleek tijdens een symposium over RSI. De jonge ontwerpers zijn een risicogroep, omdat ze hun ontwerpen achter de computer uitwerken en bij hoge tijdsdruk en stress een verhoogde kans op deze spieraandoening lopen. Het was leuk om al die nieuwe grafische pakketten uit te proberen, vertelt een student met RSI. Zes tot acht uur per dag zat ik opgezogen door het beeldscherm op de oude bureaustoel die ik nog had meegenomen van thuis. Hard werken en geen pauzes, want de deadlines naderden. Hij heeft inmiddels een plaats aangevraagd in een revalidatiecentrum. Delta

Door eenzijdige fokkerij heeft het Nederlandse varken nog maar een hartcapaciteit van 45 procent van het oorspronkelijke. Dat stelt ID-onderzoeker Marius Nabuurs. Het fokkerijbeleid is te eenzijdig gericht op productiekenmerken, zoals veel spieren en weinig vet. Zolang de varkens in rust zijn, is er niets aan de hand, meent Nabuurs, maar tijdens stress-situaties bij het transport van de varkens kan de geringe hartcapaciteit leiden tot zuurstoftekort in het maagdarmkanaal en oedeemziekte. Dierwetenschapper Egbert Kanis van de LUW meent dat het fokprogramma van de varkens moet worden aangepast. Boerderij

Onze economie draait niet meer om wat we maken, maar om wat we weten. Na natuur, arbeid en kapitaal is kennis de vierde productiefactor geworden. Daardoor bepaalt niet langer het kapitaal de kracht van de onderneming, maar zachte factoren als personeelsbeleid, opleiding, innovatieklimaat en betrokkenheid van de werknemer, meent oud-Shell-topman Arie de Geus. Bedrijven moeten steeds sneller innoveren, maar dit proces is in geen enkel bedrijf af te dwingen, meent Tom Elfring, hoogleraar Innovatief ondernemerschap in Wageningen. De kenniseconomie moet het vaak hebben van invallen van personen die toevallig op de goede plek terecht komen. Daardoor blijft rond de kennisonderneming altijd een mistsluier hangen. Rabovisie

Na Doom wordt het computerspel Quake populair onder studenten. Daarin trekken teams of clans eropuit om elkaar uit te moorden tegen de achtergrond van grijze bunkers en donkere krochten waar het gevaar schuilt om iedere hoek. Er zijn twee versies: het stokoude Quake I uit 1996 en het grafisch veel betere Quake II, dat echter nogal traag verloopt. Dan zetten de studenten allerlei functies uit om sneller te kunnen spelen. Sommige studenten zijn verslaafd; die hebben dan een telefoonrekening van 1500 gulden. De fanatiekelingen huren een sportzaal af voor zogeheten Lan-party's, die een weekend kunnen duren. Delta