Nieuws - 1 januari 1970

‘Grote behoefte aan koopwoningen’

Er is de komende vijf jaar behoefte aan minstens tweeduizend nieuwe woningen in Wageningen, waaronder ook enkele honderden voor medewerkers van Wageningen UR. ‘Wat ons betreft ruimen we daarom op Kortenoord plaats in voor duizend nieuwe woningen’, vindt drs Eric van der Meer, projectleider Kortenoord bij Vastgoed en Bouwzaken van het Facilitair Bedrijf. De nieuwe woonwijk gaat waarschijnlijk ‘De Haar’ heten.

‘We hebben er alle belang bij om op Kortenoord woningbouw te realiseren. De prijzen voor bouwgrond zijn veel hoger dan die voor de huidige bestemming. We hebben daarom met de Gemeente Wageningen afgesproken samen het bestemmingsplan op te stellen. Zo zorgen we als eigenaar dat we een goede prijs voor de grond krijgen. Daarna houdt het wat ons betreft op. We worden als Wageningen UR geen projectontwikkelaar’, aldus Van der Meer. Kortenoord, het gebied tussen de Haarweg, Marijkeweg, Kortenoord Allee en Nieuwe Kanaal, komt vrij als eind 2006 de eerste universiteitsmedewerkers van Wageningen UR naar De Born verhuizen.
Volgens het voorontwerp bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt worden in het gebied minstens 520 woningen gerealiseerd. Van der Meer: ‘Dat is het officiële getal, maar het is geen geheim dat we daar wat ons betreft duizend van willen maken. Er is ruimte genoeg en de vraag naar woningen in Wageningen is groot. De woningmarkt zit nu volledig op slot.’
Uit een recent woningmarktonderzoek blijkt dat alleen al in de gemeente zelf nu een tekort is van negenhonderd nieuwe woningen. Dit los van de verwachte groei in de behoefte met honderd tot tweehonderd woningen per jaar. ‘We hebben daarnaast ook onze eigen medewerkers ondervraagd die nog niet in Wageningen wonen. Zo’n 350 medewerkers willen liever vandaag dan morgen naar Wageningen verhuizen’, aldus Van der Meer.
Het is volgens Van der Meer geen probleem dat de universiteit zich nu op meer plaatsen uit de stad terugtrekt en dus veel bouwgrond in de verkoop doet. ‘De grond komt mondjesmaat vrij en de bouwgrond op De Dreijen komt door de gefaseerde verhuizing pas veel later op de markt. Tot 2015 kun je in Wageningen rustig tweeduizend woningen bouwen, alleen naar appartementen is de vraag minder’, meent Van der Meer.
Voor Kortenoord is Wageningen UR momenteel in gesprek met vijf projectontwikkelaars. Begin 2007 moet het definitieve bestemmingsplan zijn goedgekeurd en vastgesteld. Volgens Van der Meer zal de gemeente deze zomer een beslissing nemen over het voorstel om de wijk ‘De Haar’ te laten heten, de naam die het gebied heeft op historische kaarten. / GvM