Nieuws - 30 augustus 2012

'Grootste groene leslokaal' voor eerstejaars VHL

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp wil het grootste groenste leslokaal van Nederland realiseren. Tijdens de introductie, die in de laatste week van augustus plaatsvindt, gaan drie docenten college geven op het grasveld achter het schoolgebouw.

Op het terrein waar eerst het klooster stond, komen nu zo'n driehonderd stoeltjes te staan, vertelt Inge Bosma, die de introductiedagen bij de hogeschool coördineert. 'Drie docenten vertellen vanuit hun eigen vakgebied iets over het landgoed. Een logische keuze want we geven les op een buitengewoon inspirerende locatie.' Gekscherend: 'We verwachten dan ook dat iedereen goed zal opletten.'
Het klaslokaal is toegankelijk voor de ongeveer tweehonderd aankomende eerstejaars, hun mentoren tijdens de introductieweek en andere geïnteresseerden. De docerende VHL'ers zijn Jan van Merriënboer (Tuin- en landschapsinrichting), Roos van Doorn (Bos en natuurbeheer) en Dan Assendorp (Land- en watermanagement).
Een vermelding in het Guinness Book of Records zal dit VHL niet opleveren, maar volgens Bosma gaat het er vooral om het schooljaar ludiek te beginnen. Na afloop van de colleges verplaatst de groep zich naar het fietsenhok aan de voorkant van het schoolgebouw, alwaar het jaarlijks terugkerende Laarpop zal plaatsvinden. Dit muziekfestival is voor het eerst ook toegankelijk voor docenten en medewerkers van VHL. Bosma: 'We willen hen ook een leuke start van het collegejaar bieden.'