Nieuws - 12 mei 2011

Grootschalig voedingsonderzoek van start

Onderzoekers volgen 1750 proefpersonen vier jaar lang. Welke invloed heeft eetgedrag op gezondheid?

9-kick--off-meeting.jpg


Hoe gezond is Wageningen en omgeving en hoe is het eetgedrag? Om daar achter te komen lanceerde de Afdeling Humane Voeding een meerjarig voedingsonderzoek. De kick-off meeting om het onderzoek 'EetMeetWeet' te promoten vond op 9 mei plaats in het Restaurant van de Toekomst. De eerste vier deelnemers aan de studie, waaronder burgemeester Gebben van Renkum en bakker Stolk uit Wageningen, werden ter plekke onderworpen aan metingen van bloeddruk, lengte en lichaamsgewicht.  
Het onderzoek gaat voeding, eetgedrag en gezondheid van volwassen bewoners uit Wageningen, Renkum en Ede in kaart te brengen. Voorafgaand aan het media event kreeg een groot aantal mensen namens de GGD en de Afdeling Humane Voeding een uitnodiging aan het onderzoek deel te nemen. 'We hopen op 10.000 deelnemers, die we via een vragenlijst in verschillende groepen indelen', vertelt Edith Feskens, persoonlijk hoogleraar Humane Voeding. 'Uit die groep kiezen we 1750 proefpersonen. Van hen gaan we het eetgedrag en de gezondheid vier jaar lang volgen.' De hoogleraar is vooral geïnteresseerd of een verschuiving in eetpatroon gedurende die vier jaar ook een verschuiving in meetbare gezondheid met zich mee brengt.
Dikke, middelbare mannen
Maar hoe meet je gezondheid? Om daar achter te komen is het onderzoek multidisciplinair opgezet, waarbij Feskens samenwerkt met een gevarieerde groep wetenschappers. 'We kijken naar bloedwaarden, zoals vet, cholesterol en glucose, maar ook hoeveel vet een persoon heeft en waar het zit', legt Feskens uit. 'Buikvet is namelijk veel gevaarlijker dan vet op de benen.'
Een groep van vijftig te dikke middelbare mannen zal uitgebreider worden onderzocht. 'We kijken onder andere naar de relatie tussen voeding, overgewicht en het specifieke voedingsmetabolisme van de proefpersonen', vertelt Feskens. Verder zal een MRI scan de vetverdeling van het lichaam in kaart brengen, terwijl het genenactiviteitspatroon in dat vet ondubbelzinnig aangeeft of er sprake is van chronische ontstekingsprocessen. Die ontstekingen spelen waarschijnlijk een sleutelrol in ziekten die samenhangen met overgewicht.