Nieuws - 16 april 2015

Groningen krijgt campus in China die Wageningen afwees

tekst:
Albert Sikkema

De Rijksuniversiteit Groningen trekt in een enorme campus in de Chinese stad Yantai die al tien jaar leeg staat. Vier jaar geleden kreeg Wageningen deze campus ook aangeboden van de Chinese Agricultural University (CAU), maar onze universiteit zag er vanaf.

De Groningse collegevoorzitter kijkt uit over de lege campus in Yantai, met rechts het bestuurscentrum.

<foto: Tjalling Halbertsma, RUG>

Groningen maakte eind maart bekend dat ze een campus in China start om daar zo’n tienduizend studenten op te leiden. Ze werkt daarbij samen met de Chinese Agricultural University (CAU), die tien jaar geleden een campus liet bouwen in de stad Yantai, maar daar nooit gebruik van mocht maken. Groningen gaat de kant-en-klare campus (110 hectare groot) nu invullen. Ze gaat vooral techniekopleidingen aanbieden in Yantai, ‘maar landbouw en agribusiness is ons niet vreemd’, zegt woordvoerder Gernant Deekens.

De Wageningse universiteit kijkt met belangstelling naar de Groningse campus in China. Vier jaar geleden benaderde de CAU Wageningen UR om de campus in Yantai over te nemen, zegt Xiaoyong Zhang, business developer voor Wageningen UR in China. Wageningen UR zag daar toen vanaf. Daar waren twee redenen voor, vertelt Huub Loffler, directeur van Wageningen International. Ten eerste had het bestuur twijfels of ze de onderwijskwaliteit op een hoog peil kon krijgen op zo’n campus in China en ten tweede paste de campus niet in de strategie van Wageningen UR. In die strategie kiest het bestuur voor afstandsonderwijs en MOOC’s in plaats van fysieke aanwezigheid in opkomende kenniseconomieën.

Groningen wil uiteindelijk zevenduizend bachelorstudenten, 2.500 masterstudenten en vijfhonderd promovendi opleiden in China. Per opleiding moeten er een of twee wetenschappers overkomen uit Groningen die, aangevuld met internationale staf, de opleidingen gaan aanbieden, verwacht de woordvoerder. Groot voordeel is dat alle bacheloropleidingen in Groningen al in het Engels worden aangeboden.

Het bestuurlijke traject om te komen tot de campusdeal duurde slechts zes weken, zegt Deekens. ‘We kregen de campus in de schoot geworpen.’ Eerder sloot de Universiteit van Dublin een overeenkomst met de CAU om de campus te beheren, maar na een bestuurswissel in Dublin zag de Ierse universiteit daar eind 2014 toch van af.

Wageningen UR kreeg deze maand opnieuw een aanbod van een Chinese universiteit om een campus te openen, maar vermoedelijk slaat de raad van bestuur ook dat aanzoek af. Volgens ‘onze vrouw in China’, Xiaoyong Zhang, heeft een DLO-office in China meer zin dan een universitaire campus. ‘DLO kan interessant contractonderzoek afsluiten met Chinese bedrijven en organisaties op het gebied van tuinbouw, fokkerij en voedselveiligheid. Om meer contracten in interactie met Chinese opdrachtgevers te krijgen, helpt het om daar fysiek aanwezig te zijn.’ Maar daarvoor hoef je geen campus te starten, is de conclusie in Wageningen.