Nieuws - 21 april 2011

Grondwet

'Het is voor alle Nederlanders van belang om te kunnen leven in een gezonde en gevarieerde leefomgeving,' schrijven 79 hoogleraren deze week in een open brief aan de leden van het kabinet.

5-Joop-vuist-9396.jpg
In deze brief uiten zij hun bezorgdheid over het natuurbeleid van de regering. Even verderop lezen we dat de kwaliteit van de natuur zwaar onder druk staat als gevolg van onze snel toegenomen bevolking en bedrijvigheid, door vervuiling en door intensivering van de landbouw. Op grond van deze alarmerende veranderingen zou een verhoogde inspanning verwacht mogen worden op het gebied van natuurbeheer en natuurontwikkeling. Het is een bekend verhaal en het lijkt allemaal vanzelfsprekend.
Vanzelfsprekend, ja, dat zou het moeten zijn. Ik heb de Grondwet er bij gehaald. De Grondwet, die iedere Nederlander geacht wordt te kennen. Zeker geldt dat dus voor de leden van ons kabinet. Aan de kwaliteit van onze omgeving is een eigen artikel gewijd. 'De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu', stelt artikel 21.
Het kan zijn dat de leden van het kabinet de brief van de verontruste hoogleraren ongelezen ter zijde schuiven, maar de woorden van onze Grondwet - 1500 in totaal, meer is het niet - kan men toch niet negeren? Waar blijft het CDA met zijn rentmeesterschap? Waar de VVD met haar liberaal groene overtuiging? Op een bedrag van 500 miljoen voor natuur zal jaarlijks 300 miljoen worden bezuinigd. Wat moet er in godsnaam gebeuren om de bestuurders duidelijk te maken dat juist zij het zijn die zorg moeten dragen voor een beter leefmilieu?