Nieuws - 27 september 2001

Grondgebruik nu via computer te volgen

Grondgebruik nu via computer te volgen

Alterra is bij digitalisering van historisch grondgebruik al in 1900

Als het aan het Centrum voor Geo-Informatie (CGI) van Alterra ligt kunnen we in de toekomst veranderingen in grondgebruik volgen vanaf het jaar 1900. Met de vierde versie van de digitale kaart Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN) kunnen onderzoekers op de computer zien hoe het grondgebruik in Nederland veranderde tussen 1995 en 2000. De nieuwe digitale kaart Historisch Grondgebruik Nederland (HGN) gaat zelfs terug tot het jaar 1900.

De provincies Drenthe, Overijssel en Limburg moeten in de LGN 4 nog ingetekend worden, meldt projectleider drs. Allard de Wit, maar dan kan landelijk een vergelijking gemaakt worden met de kaarten van LGN 3 uit 1995. Door de fouten uit LGN 3 uit de verschillen tussen de twee kaarten te filteren, ontstaat een eenduidig bestand met de verschillen in grondgebruik die in die vijf jaar zijn opgetreden.

Volgens De Wit kan met de kaart bijvoorbeeld worden uitgerekend hoe het percentage stadsuitbreiding in het groene hart zich verhoudt met het landelijk gemiddelde. Dat ligt nu met 0,3 procent onder de gemiddelden van Utrecht (1 procent), Zuid-Holland (0,8 procent) en Noord-Holland (0,8 procent), maar onduidelijk is nog hoe het zich bijvoorbeeld verhoudt met Drenthe. Daar zou 0,3 procent stadsuitbreiding wel eens hoog kunnen zijn.

De LGN wordt al gebruikt door provincies en door instituten als Rijkswaterstaat en het RIVM, bijvoorbeeld om in te schatten wat de ruimtelijke gevolgen zijn van grote infrastructurele werken als de Betuwelijn.

Naast de historische dimensie die de LGN van De Wit nu biedt, werken Wim Knol en ing. Henk Kramer van het CGI aan een kaart die dieper de historie in duikt. Voor de HGN werd het grondgebruik op de topografische kaarten uit 1900 vergeleken met de gegevens uit de LGN. In eerste instantie zijn voor Noord-Holland en Utrecht voorbeeldkaarten gemaakt van de HGN. Daarmee zullen de marketingmensen van Alterra mee de boer op moeten, zodat financiering loskomt voor een landelijke dekking van de kaart. | M.W.

Op de nieuwe digitale kaart Historisch Grondgebruik Nederland is duidelijk te zien hoe sterk de steden in de twintigste eeuw groeiden. | Illustratie CGI.