Nieuws - 4 oktober 2018

Groepen krijgen 65.000 extra: is het genoeg?

tekst:
Roelof Kleis,Tessa Louwerens

Leerstoelgroepen krijgen vanaf 2019 jaarlijks 40.000 euro extra, bovenop de 25.000 extra die ze per 2018 al kregen. Het geld is bedoeld om de werkdruk en groeiende studentenaantallen op te vangen. Lukt dat met 65.000 euro? En hoe gaan de groepen het extra geld besteden?

tekst Roelof Kleis en Tessa Louwerens  illustratie Henk van Ruitenbeek

ReneWijffels.jpeg

René Wijffels

Leerstoelhouder Bioprocestechnologie

‘De onderwijsbelasting is sterk toegenomen. Daarnaast is het belangrijk dat tenure trackers ook tijd hebben om goed onderzoek te doen. Wij proberen de toename in onderwijsbelasting op te vangen door lecturers aan te stellen. Extra budget om dat te kunnen financieren is natuurlijk heel welkom. Sinds anderhalf jaar hebben wij voor 1,6 fte aan lecturers aangesteld. Zij zijn er volledig voor het geven, ontwikkelen en voorbereiden van onderwijs. Het idee is dat de onderwijsbelasting van tenure trackers daarmee niet verder toeneemt. Het bedrag is niet voldoende om die extra kosten te dragen. Maar wij krijgen ook meer inkomsten binnen voor onderwijs, doordat het aantal studenten toeneemt.’

Ellen Kampman.jpg

Ellen Kampman

Leerstoelhouder Nutrition and Disease

‘Bij Humane Voeding hebben vijf leerstoelgroepen zich verenigd in een cluster met gezamenlijke administratie. We verdelen de onderwijstaken evenredig en bundelen hiermee onze krachten. Op het gebied van extra onderzoek kun je niet veel met dit bedrag en we zullen het met name aan onderwijs besteden. We denken aan tijdelijke extra fte’s om de bestaande vakken te vernieuwen en verbeteren. Nu wordt dat gedaan voor de bachelorvakken en daarna komen de masters. We zullen er samen nog wel tegenaan moeten, in deze voor de wetenschap en de universiteit uitdagende tijden.’

Vincenzo Fogliano.JPG

Vincenzo Fogliano

Leerstoelhouder Food Quality and Design

‘Het is zeker prijzenswaardig dat de raad van bestuur verder investeert in het onderwijs. Alle leerstoelhouders van de programma's Food Technology en Food Quality Management nemen meer personeel in dienst en investeren in e-learningtools. Ik heb het gevoel dat we erin slagen om de groei van het aantal studenten op te vangen, zonder de kwaliteit van de cursussen, en vooral van de experimentele afstudeeropdracht, in gevaar te brengen. Naast het bedrag van de raad van bestuur heeft AFSG ook nog 250 duizend euro extra financiering toegevoegd. Dat is toegewezen aan vijf verschillende projecten om de inspanningen van onze leraren te ondersteunen. Ik denk we op dit moment voldoende geld hebben. Wat voor ons problematischer is, is fysieke ruimte. Denk aan studentenbureaus, laboratoria en vergaderzalen. Er is een plan voor de komende drie jaar, maar we kijken echt uit naar het nieuwe onderwijsgebouw dat dit structurele probleem oplost.'

Frist Mohren.jpg

Frits Mohren

Leerstoelhouder Bos- en Natuurbeheer

‘Dit is de ondersteuning waar we al heel lang op zitten te wachten. Het onderwijs zit door de groeiende studentenaantallen enorm klem. Het aantal groeit bij ons al jaren 7 à 8 procent per jaar. We hebben nu zo’n negentig eerstejaars, terwijl het onderwijs is ingericht op vijftig à zestig studenten. Door een tandje erbij te zetten, kun je dat een paar jaar opvangen. Docenten doen dat omdat ze ontzettend gemotiveerd zijn. Maar je pleegt roofbouw. Het extra geld gaan we daarom gebruiken om iemand aan te nemen die helpt het onderwijs anders in te richten, zodat docenten structureel ontlast worden. Door cursussen anders op te zetten of op een efficiëntere manier te examineren. Eigenlijk wil ik er graag een docent bij, maar dit brengt ook al wat verlichting. Ik ben er dus heel blij mee.’

Dit is de ondersteuning waar we al heel lang op zitten te wachten

Geert Wiegertjes.jpg

Geert Wiegertjes

Leerstoelhouder Aquacultuur en Visserij

‘Aquacultuur en Visserij gaat het extra geld gebruiken om én de vaste wetenschappelijke staf én de ondersteunende staf uit te breiden, met directe verlichting voor de huidige staf als resultaat. Het gaat dan om inzet op zowel onderwijs als onderzoek. Het bedrag is natuurlijk niet hoog genoeg om de kosten helemaal af te dekken, maar wel hoog genoeg om de gok te wagen en over te gaan tot uitbreiding van het vaste personeel. Het is dus zeker meer dan een druppel op de gloeiende plaat en omdat het om een blijvende bijdrage gaat, zal de druppel ook niet meteen verdampen.’

Paul Struik.jpg

Paul Struik

Leerstoelhouder Gewasfysiologie

‘Samen met Gewas- en Onkruidecologie van hoogleraar Niels Anten vormen we het Centre for Crop Systems Analysis. We hebben het geld bij elkaar gelegd en daarvan een tenure tracker aangesteld. Daarmee lopen we vooruit op de pensionering van enkele mensen binnen de groep de komende jaren. Ik ga zelf bijvoorbeeld eind 2021 met pensioen. Op dit moment betekent deze aanstelling extra onderwijscapaciteit, alhoewel een tenure tracker natuurlijk ook onderzoek doet. We hebben een aantal vakken waar het aantal studenten sterk is gestegen. Practica voor tweehonderd studenten bijvoorbeeld, waarbij het echt alle hens aan dek is. We voelen de druk ook bij de begeleiding van thesisstudenten. Daar hebben we een thesisring ingevoerd. De werkdruk is best wel groot. Maar ik ga er niet dramatisch over doen. Ik heb ook de tijd meegemaakt dat ik college gaf voor twee studenten, waarvan er eentje de avond te voren afbelde.’