Nieuws - 11 november 2014

Groep Marten Scheffer excelleert

tekst:
Roelof Kleis

Beter dan de leerstoelgroep Aquatische ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Marten Scheffer bestaat er niet. Dat blijkt uit een visitatie van de milieuwetenshap in ons land.

De groep van Scheffer haalde bij een beoordeling deze zomer als enige van alle 39 onderzochte groepen in ons land de maximale score. De jury prijst de groep van Scheffer de hemel in. ‘Een zo uitzonderlijke groep als deze zou formeel erkend en beloond moeten worden voor haar excellente onderzoek en leiderschap’, staat in het visitatierapport.

Er is vaak maar weinig erkenning voor goed leiderschap van onderzoeksgroepen, vervolgt het rapport. De groep van Scheffer is volgens de jury een lichtend voorbeeld in binnen- en buitenland. De groep kreeg zowel voor wetenschappelijke kwaliteit, productiviteit, maatschappelijke impact en levensvatbaarheid de maximale score van vijf punten.

Ook de andere Wageningse leerstoelgroepen op gebied van milieu- en duurzaamheidsonderzoek doen het goed. Met slechts een half puntje minder reikten Milieubeleid (Tuur Mol) en Microbiologie (Wim de Vos) tot de (met anderen gedeelde) tweede plaats. Ruim een kwart van de beoordeelde groepen in ons land behoort tot de absolute wereldtop.

De groepen maken onderdeel uit van de landelijke onderzoeksschool SENSE, wat staat voor Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment. SENSE zorgt voor een gezamenlijk opleidings- en trainingsprogramma voor de ruim 600 deelnemende promovendi. Het Wageningse WIMEK (Wagenings Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek) is een van de instituten van SENSE.

De visitatie vindt om de zes jaar plaats. De volledige lijst met scores van de Wageningse leerstoelgroepen binnen SENSE is als volgt: 1. Aquatische ecologie en Waterkwaliteitsbeheer            20

 2. Microbiologie/Milieubeleid                                         19,5

 4. Milieutechnologie                                                     19

 5. Milieusysteemanalyse                                               18,5

 6. Bodemfysica en Landbeheer                                      18

 7. Meteorologie en Luchtkwaliteit                                   17,5

 8. Aardsysteemkunde                                                   17

 9. Hydrologie en Kwalitatief waterbeheer                        16,5

10. Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen               16

11. Bodemkunde en Chemische bodemkwaliteit                15,5

12. Landschapsarchitectuur                                            15