Nieuws - 13 november 2014

Groep Marten Scheffer excelleert

tekst:
Roelof Kleis

Beter dan de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwali- teitsbeheer van Marten Scheffer bestaat er niet.


Dat blijkt uit een visitatie van 39 Nederlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de milieu- en duurzaamheidswetenschappen. De groep van Scheffer haalde deze zomer bij de beoordeling door internationale commissie van veertig hoogleraren als enige de maximale score. De groep van Scheffer wordt daarbij de hemel in geprezen. ‘Een zo uitzonderlijke groep als deze zou formeel erkend en beloond moeten worden voor haar excellente onderzoek en leiderschap’, staat in het visitatierapport.

Er is vaak maar weinig erkenning voor goed leiderschap van onderzoeksgroepen, vervolgt het rapport. De groep van Scheffer is volgens de jury evenwel een lichtend voorbeeld in binnen- en buitenland. De groep kreeg zowel voor wetenschappelijke kwaliteit en productiviteit als voor maatschappelijke impact en levensvatbaarheid de maximale score van vijf punten.

 

WERELDTOP

Ook de andere Wageningse leerstoelgroepen op gebied van milieu- en duurzaamheidsonderzoek doen het goed. Met slechts een half puntje minder reikten Milieubeleid (Tuur Mol) en Microbiologie (Willem de Vos) tot de (met anderen gedeelde) tweede plaats. Ruim een kwart van de beoordeelde groepen in ons land behoort tot de absolute wereldtop.

De groepen maken onderdeel uit van de landelijke onderzoeksschool SENSE, wat staat voor Socio Economic and Natural Sciences of the Environment. SENSE zorgt voor een gezamenlijk opleidings- en trainingsprogramma voor de ruim 600 deelnemende promovendi. Het Wageningse WIMEK (Wagenings Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek) is een van de instituten van SENSE