Nieuws - 14 februari 2017

Groentetelers starten fonds voor Wagenings onderzoek

tekst:
Albert Sikkema

Zeven grote en innovatieve bedrijven in glasgroente en sierteelt steken elk jaar 15.000 euro in een nieuw fonds Glastuinbouw Inno20. Samen met WUR wordt onderzoek gedaan naar nieuwe gewassen en verdienmodellen.

<WUR Glastuinbouw in Bleiswijk doet onder andere onderzoek met ledverlichting, foto Resource>

WUR Glastuinbouw werkt al samen met toeleverende bedrijven in de glastuinbouw in de ‘Club van 100’. Die kunnen al voor een contributie van 15.000 euro per jaar onderzoek uitzetten bij de WUR. ‘We kregen steeds vragen van groentetelers die ook zo’n relatie met ons wilden’, vertelt woordvoerder Erik Toussaint van de Plant Sciences Group. Net als bij de Club van 100 steken de groentetelers de helft van de 15.000 euro in gezamenlijk onderzoek met de andere leden. Met de andere helft koopt het bedrijf specifieke kennis in voor het eigen bedrijf. De WUR hoopt dat uiteindelijk zo’n twintig grote innovatieve telers deel uitmaken van Glastuinbouw Inno20.

Marge
Een analyse van het consultancybedrijf Mc Kinsey bracht in 2014 aan het licht dat de Nederlandse glastuinbouw weinig onderscheidend is en veel basisproducten met weinig marge produceert. Groentetelers draaien alleen nog een goed jaar als de buitenlandse concurrentie een slechte oogst heeft door bijvoorbeeld slecht weer. De sector moet dus innoveren. De glastuinbouwonderzoekers van de WUR willen daarom met innovatieve telers werken aan de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige gewassen met een goede winstmarge.

Medicijnen
Daarbij denken ze onder meer aan de productie van medicijnen uit kasplanten, maar ook aan natuurlijke geur- en smaakstoffen en aan exotische gewassen met een constante kwaliteit gedurende het hele jaar. Deze ontwikkeling begint vaak met het screenen van geschikte groenterassen die deze stoffen goed kunnen produceren. Bovendien gaan de groentetelers uitzoeken hoe ze deze veelbelovende gewassen kunnen vermarkten.

De zeven bedrijven die aan de basis staan van Glastuinbouw Inno20 zijn Dings Aardbeien & Brookberries, Duijvestijn Tomaten, Fresh Group, Kwekerij de Wieringermeer, Opti-flor, Ter Laak Orchids en Van der Voort. Vooralsnog gaan ze de samenwerking aan voor twee jaar. Ze bepalen samen met de onderzoekers welke kennisontwikkeling van nieuwe gewassen nodig is. De WUR hoopt dat meer groente- en sierteeltbedrijven aanhaken bij de onderzoekclub.