Nieuws - 3 april 2014

Groenteteelt levert meer op dan rijstteelt

tekst:
Albert Sikkema

Vietnamese boeren in de buurt van Hanoi kunnen ’s zomers beter meloen telen dan rijst. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Pham Huong. Ze onderzocht permanente groenteteelt in noordelijk Vietnam, als alternatief voor het gangbare rijst-groente-teeltsysteem.

Nu nog verbouwen de overwegend kleinschalige boeren – ze hebben meestal minder dan 0,5 hectare grond – in noordelijk Vietnam ’s zomers rijst en ’s winters groenten. Voor de rijstteelt moet het land onder water worden gezet en de bodem worden verdicht. Dat ondermijnt een goede groenteopbrengst daarna. Pham Huong onderzocht daarom in de Red River Delta of permanente groententeelt de boeren meer inkomsten oplevert.

Daartoe ontwikkelde ze een teeltmodel, PermVeg, waarmee ze kon simuleren wanneer de Vietnamese boeren het beste groenten konden zaaien en oogsten en hoeveel inkomen ze dan zouden ontvangen. Aan de hand van de planteigenschappen, het klimaat en de afzetmarkt voor de groenten stelde ze meerdere teeltplannen op voor in totaal 42 groenten. Daaruit destilleerde ze vijf productiesystemen voor permanente vollegronds groenteteelt, die ze tijdens een twee jaar durende veldproef uittestte en vergeleek met het huidige rijst-groente-systeem.

Loont het voor de boeren om permanent groenten te telen? Dat hangt van de situatie af, blijkt uit het onderzoek van Huong. Uitgaande van de lokale groenteprijzen in de dorpen, leverde de groententeelt de boeren niet altijd meer geld op dan het traditionele systeem. Maar als ze ging rekenen met de groothandelprijzen voor groenten in de grote stad (Hanoi), dan was de permanente groententeelt in de meeste gevallen wel winstgevender dan de rijst-groententeelt.

 Daarbij maakte het ook uit welke groenten de tuinders gingen telen. Vooral de teelt van de wintermeloen is lucratief, zegt Huong. Dat is winstgevender dan de teelt van ui, kool of komkommer. Ook maakt het uit in welke maand de tuinders hun groenten leveren, want de prijzen schommelen sterk gedurende het seizoen. En bovendien moet de tuinder voldoende arbeid kunnen leveren, want de groenteteelt vergt meer arbeid dan de rijstteelt. ‘Als de boer het goed aanpakt, kan hij veel meer verdienen met de verbouw van groenten’, zegt promotor Paul Struik.

Huong’s onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het maakt deel uit van een onderzoeksprogramma om de voedselzekerheid te vergroten. Vietnam exporteert rijst, maar komt in delen van het jaar groenten tekort.

Pham Thi Thu Huong promoveert op 8 april bij Paul Struik, hoogleraar  Gewasfysiologie.