Nieuws - 1 januari 1970

Groenteteelt China groeit, export niet

De teelt van groenten in China is de laatste jaren enorm gegroeid. China produceert zestig procent van alle groenten ter wereld, zegt het Chinese ministerie. De export groeit echter nauwelijks, omdat de veiligheid en kwaliteit van de groenten daarvoor onvoldoende zijn.

Dr Xiaoyong Zhang, een van de onderzoekers van het LEI die samen met Chinese partners de groenteteelt in China in kaart bracht, weet niet zeker of de schatting van zestig procent juist is, maar beaamt dat het om grote hoeveelheden gaat. De productie vindt vooral plaats in de westelijke kustprovincies, en technologie gaat daarin een steeds grotere rol spelen. Zo is bijvoorbeeld ook het aantal kassen flink gegroeid. China heeft nu 1,7 miljoen hectare kassen. Ter vergelijking: dat is ruim de helft van het landoppervlak van Nederland.
Van al die productie wordt maar één procent geëxporteerd. Het is vaak te duur om bederfelijke waar per vliegtuig te transporteren, en eisen aan de veiligheid en kwaliteit die importerende landen stellen, houden meer export tegen.
Maar ook binnen China wordt meer en meer kwaliteit geëist, stelt Zhang. Supermarkten controleren steeds vaker de waar die ze kopen. Ook de Chinese overheid probeert boeren bewust te maken van het belang van veilige groenten. In stedelijke gebieden lukt dat, maar in de verre uithoeken van het westen van China minder. Althans, zegt Zhang, boeren weten wel dat ze niet te veel pesticiden moeten spuiten, maar kunnen niet anders om voldoende opbrengst te halen. Voor eigen consumptie reserveren veel boeren een hoekje van hun veld waar ze minder spuiten.
Zhang denkt dat de groentesector in China zich moet richten op verhoging van de kwaliteit en moet zoeken naar producten die wel per vliegtuig vervoerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld asperges. Export van Chinese kool, voor binnenlandse consumptie het belangrijkste gewas, zit er niet in. / JT