Nieuws - 30 maart 2015

Groeneveld naar Sacksioni (en Scheffer)

tekst:
Roelof Kleis

Rolf Groeneveld zit donderdag bij het jubileumoptreden van Harry Sacksioni in de Junushoff. Hij stuurde het beste idee in om het onderwijs creatiever te maken.

Hoogleraar Marten Scheffer deed in Resource 14 een oproep om ideeën in te sturen waarmee je studenten kunt leren creatief en origineel te denken. Scheffer is wetenschapper en muzikant en toert deze maanden met gitarist Harry Sacksioni door ons land. Groeneveld is docent bij de leerstoelgroep Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen. Hij won met een techniek die studenten leert om creatief verbanden te leggen. Groeneveld is zelf overigens ook muzikant enspeelt onder meer in de folkgroep Madlot.

‘Geef studenten twee artikelen of teksten mee’, stelt Groeneveld voor. ‘Een wetenschappelijk artikel over het thema van je college en een verhaal, een fragment uit een boek of een tijdschrift dat geen duidelijk verband heeft met de wetenschappelijke tekst. Vraag de studenten vervolgens zoveel mogelijk verbanden tussen de twee te leggen.’

Creativiteit is meer dan het ontwikkelen van compleet nieuwe ideeën, licht Groeneveld toe. ‘Het gaat om het leggen van verbanden tussen dingen die op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben. Je vraagt studenten verbanden te leggen die niet kunnen worden beredeneerd, maar die je alleen kan leggen door vrij te associeren. Studenten ervaren zo dat het opdoen van diverse en nieuwe indrukken heel behulpzaam kan zijn voor creatieve processen.’

Je vraagt studenten verbanden te leggen die niet kunnen worden beredeneerd
Rolf Groeneveld

De associatie-techniek die Groeneveld voorstelt is een oefening die nauw aansluit bij de visie van Scheffer dat je creativiteit kunt faciliteren  door zoveel mogelijk nieuwe en onverwachte indrukken op te doen. Een goede tweede is volgens Scheffer de (uitvoerige) inzending van studente Iris Hertog. Zij vindt dat groepswerk vaak veel te eenduidig, afgebakend en nauw omschreven is. Zij stelt een proces voor waarbij studenten zelf tot een opzet voor onderzoek komen.

Stef Barneveld uit Ede, partner van een WUR-medewerker, stelt voor studenten oplossingen te laten bedenken voor mogelijke toekomstige problemen. De ideeen gaan in een tijdcapsule die pas over twintig jaar wordt opengemaakt. De prijs is dan voor de beste oplossing van een dan actueel probleem. Student Joey Velberg tenslotte stelt voor om een week lang in de middagpauze rigoureus internet uit de lucht te halen. ‘Om echte ontmoeting te stimuleren, langzame gedachten en uitwisseling van ideeën aan te moedigen die verder gaan dan 140 tekens.’