Nieuws - 1 januari 1970

Groene ruimte niet naar rechter

De ondernemingsraad van de kenniseenheid groene ruimte heeft haar conflict met de directie bijgelegd. De OR had grote bezwaren tegen de voorgestelde nieuwe bestuursstructuur van de kenniseenheid, en wilde die voorleggen aan de ondernemingskamer. Op het laatste moment is echter besloten daar van af te zien.

Kern van het conflict is het plan van de directie om elk van de vijf centra van de kenniseenheid één baas te geven. Nu heeft een centrum een tweehoofdige leiding bestaande uit een hoogleraar vanuit het universitaire deel en een afdelingshoofd van Alterra.
De directie heeft de ondernemingsraad beloofd dat het personeel van de kenniseenheid meer zeggenschap krijgt over de manier waarop de kenniseenheid bestuurd wordt. De medewerkers van een centrum krijgen een vinger in de pap bij de benoemingsprocedure van hun nieuwe hoofd. Ook de ondernemingsraad gaat een rol spelen bij de benoeming van de directeuren. De directie heeft wel vastgehouden aan de eis dat er één eindverantwoordelijke komt per centrum.
OR-lid Matsen de Wit: 'We vinden dat nog steeds geen goed idee. Bij de kenniseenheid plant bestaan verschillende bestuurlijke vormen voor de samenwerking naast elkaar. Elke groep bepaalt daar zelf wat de beste resultaten oplevert. Wij vinden het jammer dat onze directie die flexibiliteit niet kan opbrengen.'
De ondernemingsraad houdt daarom vast aan haar negatieve advies, maar zal het conflict niet op de spits drijven door naar de rechter te stappen. Voorzitter dr Aart Schrevel van de ondernemingsraad: 'Vijf weken geleden, voordat we dreigden om naar de ondernemingskamer te stappen, was de directie niet tot deze toezeggingen te brengen.'We merken nu op allerlei manieren dat de directie beter luistert naar de medewerkers. Dat is mede te danken aan onze opstelling.' / KV