Nieuws - 1 januari 1970

Groene ruimte haalt grote order binnen

De kenniseenheid Groene ruimte heeft een groot project in de wacht gesleept bij het Chinese ministerie van constructie. Voor circa een miljoen euro gaat Groene ruimte onder meer topfunctionarissen van dat ministerie trainen op het gebied van afvalwerking, drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering.

In de aanbestedingsprocedure moest de Wageningse kenniseenheid het opnemen tegen onder andere het Institute for Water Education te Delft en het Van Hall instituut in Leeuwarden (onderdeel van Wageningen UR). Dr Okke Braadbaart, coördinator van het project, vindt het niet raar dat ‘zijn’ kenniseenheid heeft gewonnen. ,,In de Environmental Sciences Group zitten meer dan vijfhonderd kennisexperts op het gebied van milieu. Daar kan in Europa niemand aan tippen.'' Nu is het volgens Braadbaart echter wel ‘stressen geblazen'. ,,We hebben wel geroepen dat we zo goed zijn, maar dat moeten we nog waarmaken.''
Komende maandag zal een tiental Chinese topambtenaren van het ministerie van constructie beginnen aan de intensieve cursus. De topfunctionarissen gaan in China grote investeringen leiden in waterzuivering, drinkwaterfaciliteiten en vuilnisverwerking in een tiental middelgrote steden. Volgens Braadbaart zijn de ambtenaren vooral erg geïnteresseerd in het beheer van milieu-infrastructuur. De participanten zullen drie weken in Wageningen verblijven en vervolgens een excursie van een week door Europa maken. Als deze cursus goed bevalt, mag Groene ruimte ook cursussen gaan geven aan ambtenaren uit de gemeentes waar de investeringen plaats gaan vinden.
De Chinese opdracht behelst naast de trainingen ook de medewerking van Groene ruimte aan een milieuproject in China. Dit project richt zich op de samenwerking tussen overheden en bedrijven bij drinkwatervoorziening en afvalwaterverwerking. Voor dit project is aanvullende subsidie bij de Europese Unie aangevraagd.
Volgens Braadbaart is er grote behoefte aan kennis op dit gebied in China. ,,In China is samenwerking tussen publieke en private instellingen nog erg ongebruikelijk. Het Chinese ministerie van constructie wil van de Europese ervaring gebruik maken. Ze wil weten hoe je met bedrijven in zee moet gaan'', aldus Braadbaart.
Het project richt zich voornamelijk op het beheer van stedelijke infrastructuur. ,,De stedelijke bevolkingsgroei in China ligt tussen de tien en vijftien procent per jaar. Samen met een economische groei die ongeveer even hoog is, zorgt dat voor enorme bergen afval. Daarnaast is er een enorme behoefte aan drinkwater en een groeiende hoeveelheid afvalwater'', aldus Braadbaart. |G.v.H.