Nieuws - 29 november 2010

Groene massa

Niet voor jezelf nadenken en als een spons alles opzuigen wat gezegd wordt. Willen ze graag kleurloze werkbijen die allemaal dezelfde kant op kijken?

Blogger_YK.jpg
Stel dat je met al je Westerse kennis van leven wisselt met een Noord-Koreaanse middelbare scholier die volgende week een geschiedenistentamen (Kim Il-sung is a. eeuwig president van de republiek b. supergaaf en alwetend c. de Grote Leider d. al het bovenstaande) heeft. Je moet allerlei onwaarheden leren en je weet het. Je schrijft jouw correcte Westerse visie op en krijgt een nul en de opmerking dat je geluk hebt dat je met zoveel rebellie niet naar een concentratiekamp wordt gestuurd. De volgende keer reproduceer je heus wel wat er in het boek staat. Dat herhaalt zich net zo lang tot je het zelf gaat geloven.
Ik ben naar deze universiteit gekomen vanwege de studie en de prettige atmosfeer. Het groene heb ik maar op de koop toe genomen. Zelf niet erg groen is dat nogal optimistisch geweest: waar mogelijk wordt de lesstof toegepast op thema's als duurzaamheid en opwarming van de aarde. Dat is eventjes leuk, maar op den duur ben ik daar helemaal verzadigd mee geraakt. De zoveelste tekst over het Kyoto-protocol wekt bij mij zoveel weerzin op dat elk gelezen woord mij pijn doet.
Want het is de waarheid als een tekst staat aangegeven op de literatuurlijst. Dit moet je kennen. Het woord kennen impliceert kennis. Kennis impliceert dat je weet hoe iets werkt en dat je daar niet tegen in kan gaan. Vooral bij klimaatvraagstukken wordt kritisch zijn gezien als een soort blasfemie. Ik hoorde laatst: 'opwarming van de aarde ontkennen door de mens, dat is toch net zoals zeggen dat de aarde plat is?' Dat die thema's als uitgangspunt worden genomen zonder dat de moeite wordt genomen om de theoretische kern te bewijzen maakt me bang voor Noord-Koreaanse hersenspoelpraktijken. Dan vormen alle afgestudeerden uit Wageningen uiteindelijk een groene brij van politiek correcte lui die de maatschappij en het milieu een warm hart toe dragen.
Maar eigenlijk is daar weinig op aan te merken.