Wetenschap - 1 januari 1970

GroenLinks wil academicibelasting

GroenLinks wil academicibelasting

GroenLinks wil academicibelasting

Zes jaar lang een studiebeurs van 1100 gulden per maand. Dat wil GroenLinks vastleggen in een nieuw studiefinancieringsstelsel. Het geld daarvoor moet opgebracht worden door een academicibelasting

GroenLinks kwam met zijn plan tijdens het debat in de Tweede Kamer over de studiefinancieringsplannen van minister Hermans. Die zijn een verbetering, aldus het Kamerlid Mohammed Rabbae, maar gaan niet ver genoeg. GroenLinks wil af van het systeem van de prestatiebeurs. In Rabbae's voorstel wordt een student geprikkeld tempo

te maken doordat hij meer moet terugbetalen naarmate hij langer studeert

Het terugbetalen moet via de belasting geregeld worden. Hoe hoog deze academicibelasting uitvalt, weet GroenLinks nog niet; de hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen. Op termijn zijn inkomsten en uitgaven in dit stelsel met elkaar in evenwicht, denkt GroenLinks. Maar de invoering kost een paar jaar lang veel geld. En die zak met geld heb ik nu ook niet, gaf Rabbae toe. Het plan kreeg geen enkele bijval in de Tweede Kamer.