Nieuws - 20 september 2007

Groen netwerk voor Vogelaars probleemwijken

Plantsoenen en parken kunnen de sociale cohesie en integratie in de wijk vergroten. Vooral als omwonenden dat groen samen ontwerpen en onderhouden. Onderzoekers van Alterra hebben een netwerk opgezet om de ervaringen te delen die hiermee zijn opgedaan in de probleemwijken van minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie.

Vogelaar wil veertig probleemwijken in Nederlandse steden omvormen tot een prettige woonomgeving met meer samenhang tussen de bevolkingsgroepen. Veel aandacht is er voor de fysieke toestand van de huizen en de sociale verhoudingen in de wijk. ‘Maar de openbare ruimte lijkt vergeten te worden’, zegt ir. Peter Veer van Alterra. ‘Terwijl als mensen hun huis uitlopen, de openbare ruimte letterlijk hun eerste stap in de samenleving is. Wil je mensen meer betrekken bij de samenleving dan is het heel logisch om met een gesprek over de openbare ruimte te beginnen.’
Veer is met financiering van het ministerie van LNV bezig een netwerk op te zetten. Dat moet professionals die zich bezighouden met groenbeheer en sociale cohesie bij elkaar brengen. Doel is te leren van elkaar en die lessen te presenteren aan anderen.
Uit eerder onderzoek van Alterra blijkt al dat participatie van bewoners bij het ontwerp en beheer van groen bijdraagt aan de sociale cohesie. In 2005 vroeg Carmen Aalbers in de Amsterdamse wijk Osdorp verschillende groepen wat ze van het Botteskerkpark vonden. Jongeren, ouderen en ouders van Marokkaanse, Turkse, Nederlandse en Surinaamse herkomst bleken allemaal iets anders te willen met het groen. In een discussie probeerden ze samen tot een ontwerp te komen. Ondanks de verschillende wensen, kwamen ze er toch uit omdat iedereen zo betrokken was bij het park. Door de burgerparticipatie in het ontwerp was het park niet meer ‘van niemand’, maar juist ‘van iedereen’. De ervaringen in Osdorp staan beschreven in het boekje ‘Lessen in vertrouwen’ dat binnenkort in herdruk gaat.
In Utrecht is al twintig jaar ervaring met zelfbeheer van het groen door buurtbewoners, vertelt Aalbers. ‘Aanvankelijk komen mensen alleen samen om het groen bij te houden. Maar na verloop van tijd gaan mensen elkaar ook helpen bij andere dingen, ontstaan er meer contacten en doen mensen ook meer met elkaar. Dat is sociale cohesie.’