Nieuws - 12 december 2018

Groen licht voor zonnepark WUR

tekst:
Roelof Kleis

Het eerste zonnepark op grond van WUR is een feit. Het park aan de Haarweg gaat naast het opwekken van stroom ook een rol spelen in onderzoek.

© LC Energy

Op het terrein grenzend aan de tijdelijke studentenbarakken aan de Haarweg komt netto bijna vijf hectare aan zonnepanelen te staan. Dat besloot de gemeenteraad gisteravond. Daarmee wordt in één klap 15 procent van de door de gemeente gewenste capaciteit aan zonne-energie door middel van zonneparken gerealiseerd. Wageningen wil in totaal 30 hectare zonneparken, samen goed voor 80 terajoule energie. Daarnaast moeten op daken nog eens het dubbele aan zonneenergie worden opgewekt.

Groenstrook
Het park aan de Haarweg komt op grond van WUR. De exploitatie en ontwikkeling wordt gedaan door het Wageningse bedrijf LC Energy. Aan de komst van het zonnepark ging veel overleg vooraf. Lang niet iedereen is enthousiast over de inzet van landbouwgrond voor zonnepanelen. Het plan leverde tientallen inspraakreacties op. Op onderdelen werd het plan vervolgens aangepast. Zo komt er geen hek van 2 meter maar van 1,80 meter hoog om het park te staan en worden de panelen aan het zicht onttrokken door de aanleg van een meters brede groenstrook.

De plek van het park aan de Haarweg
De plek van het park aan de Haarweg

Studentenpartij Connect Wageningen kreeg het in de raad per motie ook voor elkaar dat onderzocht wordt of het park gebruikt kan worden als proeflocatie voor onderzoek en educatie. Connect wil dat het park een rol gaat spelen in de studie naar de gevolgen van zonneparken voor de biodiversiteit en de kwaliteit van de bodem. Daar is nog weinig over bekend. Zulk onderzoek begint met een uitgebreide nulmeting in het gebied.

Promovendus
‘Onderzoek naar het milieu en de bodem is een enorme kracht van WUR’, zegt Mark Mekken van Connect. ‘En die zouden we dus ook graag hier toegepast willen zien om het effect van dit type zonnepark op de omgeving empirisch te onderbouwen. Volgens Mekken van Connect is LC Energy enthousiast over zo’n onderzoek. Achter de schermen wordt gewerkt aan het aanstellen van een promovendus die dat onderzoek kan uitvoeren.

Onderzoek naar het milieu en de bodem is een enorme kracht van WUR. Die zouden we dus ook graag hier toegepast zien worden
Mark Mekken

Daarbij gaat het om een brede studie naar de effecten van zonneparken, waarbij ook die aan de Haarweg zou kunnen aanhaken. Connect denkt ook aan een educatieve functie in de vorm van schooluitjes of zelfs een centrum voor zonne-energie met een ‘real-life catalogus’ van zonnepanelen die op de markt zijn. In analogie met de twitterboom op de campus wordt zelfs een twitterend zonnepaneel voorgesteld.

Tweede zonnepark
Het zonnepark aan de Haarweg speelt een rol in de ambitie van de gemeente Wageningen om in 2030 energieneutraal te zijn. Het is het eerste park voor zowel de stad en WUR. Dichterbij de campus komt mogelijk een tweede zonnepark, maar dan op grondgebied van de gemeente Ede. WUR en LC Energy willen aan de Dijkgraaf een tweede park van 10 hectare realiseren. Ook dit plan roept veel weerstand op bij omwonenden en landschapsorganisaties.