Nieuws - 27 september 2017

Groen licht voor komst TNO

tekst:
Albert Sikkema

De centrale ondernemingsraad van WUR gaat onder protest akkoord met de overgang van TNO voeding naar de Wageningse campus. De raad vindt dat het ministerie van EZ meer geld had moeten bijdragen aan het nieuwe voedingsinstituut.

Axis, het nieuwe onderkomen voor de TNO-onderzoekers, ©WUR

De ondernemingsraad beoordeelde op 20 september de komst van zo’n veertig voedingsonderzoekers van TNO naar de Wageningse campus. Die gaan volgend jaar deel uitmaken van Food and Biobased Research van WUR.

Transitiekosten
De afgelopen jaren onderhandelden WUR, TNO en het ministerie van Economische Zaken over deze fusie. Daarbij kwamen ook de ‘transitiekosten’ aan bod. Het TNO-onderzoek moet verhuizen, er moeten nieuwe labs worden ingericht in Wageningen en de salarissen van de TNO-onderzoekers zijn iets hoger dan die van Wageningen Research. WUR wilde dat het ministerie die extra kosten volledig vergoedt en toezegt dat ze de komend jaren onderzoeksopdrachten aan het nieuwe instituut verleent. Onder die voorwaarden neemt WUR de TNO-onderzoekers in dienst.

Discussie
De centrale ondernemingsraad van Wageningen Research vindt de toezeggingen van het ministerie onvoldoende. Volgens de raad zijn de transitiekosten aanmerkelijk hoger dan de financiële toezegging van het ministerie. ‘EZ moet de kosten volledig vergoeden’, stelt Joost van Opheusden van de ondernemingsraad. Cijfers noemt de COR niet, omdat die vertrouwelijk zijn. ‘We adviseren toch door te gaan met de samenvoeging, maar willen zeker nog een discussie met het bestuur over de kosten.’

Uniek
De raad van bestuur van WUR is blij dat de ondernemingsraad geen bezwaar aantekent tegen de samenvoeging. ‘We hebben de kans om een uniek Europees instituut voor toepassingsgericht voedingsonderzoek neer te zetten, dat steun heeft van het ministerie, de topsector en het bedrijfsleven’, zegt woordvoerder Simon Vink. ‘De raad van bestuur investeert in dit instituut. Gelukkig adviseert de ondernemingsraad ook om door te gaan met de uitvoering, zodat het instituut per 1 januari van start kan gaan en de TNO-mensen per 1 maart 2018 naar Wageningen kunnen verhuizen.’

Anders dan de ondernemingsraad accepteert de raad van bestuur de toezeggingen van het ministerie van EZ. Vink: ‘Het bestuur heeft heel lang onderhandeld met TNO en ministerie over de vorming van het instituut, financiële garanties en bijkomende kosten..’