Nieuws - 28 juni 2011

Groen licht voor kamers op campus

De gemeenteraad heeft gisteren tijdens de raadsvergadering unaniem ingestemd met de bouw van studentenhuisvesting op de campus. De raad geeft toestemming om een studentencomplex met 400 kamers te realiseren aan de Bornsesteeg. Ook is de gemeente akkoord met de bouw van 200 studentenwoningen in en rond het centrum.

De voltallige raad ging gisteravond akkoord met een huisvestingsnotitie van het college, die half mei was ingediend. Deze notitie, opgesteld in overleg met Idealis, de universiteit en de studentenraad, was een verkenning van mogelijke bouwlocaties in Wageningen om het tekort aan studentenhuisvesting op te lossen. In het studiejaar 2012/2013 ontstaat er een tekort van 600 kamers.
Door in te stemmen met de notitie is de gemeente akkoord met een wijziging van het bestemmingsplan voor de campus, waardoor het voor de universiteit mogelijk wordt haar grond te verkopen of te verpachten aan Idealis. Op welke termijn de bouw kan beginnen in onduidelijk. Idealis en de universiteit moeten daarover met elkaar in overleg.
Ook een door GroenLinks ingediend motie  om tijdelijke studentenhuisvesting in leegstaande kantoorpanden te bevorderen, haalde het. Hierdoor is het wellicht mogelijk dat studenten op termijn hun intrek nemen in de gebouwen aan Duivendaal, die eind dit jaar door de verhuizing van het bestuurscentrum leeg zullen komen te staan.