Nieuws - 14 februari 2002

Groen licht voor ambitieuze bouwplannen

Groen licht voor ambitieuze bouwplannen

Nieuwe Aula bij het bestuurscentrum

De studenten- en de ondernemingsraad van de universiteit hebben vorige week ingestemd met de grootschalige nieuwbouwplannen van de raad van bestuur. Op het oude DLO-complex De Born bouwt de universiteit de komende jaren voor de departementen Omgevingswetenschappen, Agrotechnologie en Voeding en Plantenwetenschappen. De nieuwe gebouwen zullen naar verwachting zo'n 135 miljoen euro kosten.

Onderdeel van het plan is ook de bouw van een nieuwe Aula tegenover het bestuurscentrum van Wageningen UR. Opknappen van de huidige Aula is volgens de raad van bestuur te duur. Bovendien is er onvoldoende parkeergelegenheid bij het gebouw, dat in 1935 geschonken werd door afgestudeerden. Volgens vice-voorzitter van de raad van bestuur ir Kees van Ast is het nog niet zeker dat het pand uiteindelijk verkocht gaat worden. "Dat hangt ervan af of we een adequate partner kunnen vinden."

Als de raad van toezicht begin maart ook akkoord gaat met het bouwplan, zullen vanaf 2005 de departementen Plantenwetenschappen, Agrotechnologie en Voeding en Omgevingswetenschappen gehuisvest worden vlakbij de gebouwen van hun zusterinstituten van DLO. Voor Omgevingswetenschappen komt een nieuw gebouw bij Alterra, Plantenwetenschappen komt bij Plant Research International en Agrotechnologie en Voeding bij ATO en IMAG. Op het terrein zal verder een groot onderwijsgebouw verrijzen met een centrale bibliotheek.

Studenten- en ondernemingsraad onthielden dit najaar hun instemming aan het toen gepresenteerde bouwplan omdat het college van bestuur onvoldoende had overlegd met de departementsdirecteuren. Na een nieuwe overlegronde met de kenniseenheden heeft de raad van bestuur meer ruimte gereserveerd in de gebouwen voor studenten die afstudeeronderzoek verrichten en voor gastmedewerkers. Anders dan eerder gepland, gaan ook de leerstoelgroepen van het departement Plantenwetenschappen die nu nog in het Botanisch Centrum gehuisvest zijn in de eerste golf verhuizen. Het nabijgelegen herbarium blijft voorlopig wel in het huidige pand op de berg.

Ook het departement Maatschappijwetenschappen krijgt meer ruimte. Waarschijnlijk gaat de universiteit kantoorruimte huren in een nieuw kantoorpand dat de gemeente Wageningen in de buurt van de Leeuwenborch gaat bouwen.

Van Ast verwacht dat de eerste paal van de nieuwbouw volgend jaar de grond in kan. De raad van toezicht was vorig jaar kritisch over de financiering van de plannen. De universiteit zal voor het eerst in haar geschiedenis geld moeten lenen bij de bank om de financiering rond te krijgen. Om de raad van toezicht gerust te stellen, heeft Van Ast een bouwbureau in de arm genomen. Dat moet de kosten van het project nauwkeurig in de gaten houden. "Het budget dat wij hebben gereserveerd, is een maximumbudget. Wij kunnen ons geen overschrijdingen permitteren." | K.V.