Nieuws - 1 januari 1970

Groen licht voor CBSG

Het Nationaal Regie-Orgaan Genomics heeft vorige week haar fiat gegeven aan de formele start van het Centre for BioSystems Genomics (CBSG), één van de vijf nationale genomicszwaartepunten. Het Centrum wordt geleid door de Wageningse hoogleraren prof. Willem Stiekema (genoominformatica) en prof. Pierre de Wit (fytopathologie).

Het toegepaste deel van het CBSG kon vorig jaar niet van start gaan omdat de Europese Unie problemen had met de financiering van projecten waarin wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Zij vroeg zich met name af of er geen sprake was van verkapte staatssteun aan bedrijven. Pas eind vorig jaar werd duidelijk onder welke voorwaarden Brussel wel akkoord kon gaan met de beoogde publiek-private samenwerking.
Het Nederlandse bedrijfsleven zal nu voor 5,7 miljoen euro (11%) participeren in het gezamenlijke onderzoeksbudget van 50 miljoen euro voor vijf jaar. De Nederlandse overheid neemt 16.3 miljoen euro (32%) voor haar rekening en de kennisinstellingen dragen 28 miljoen euro (56%) bij. Het fundamenteel wetenschappelijke werk van CBSG is reeds op 1 januari 2003 gestart. | G.v.M.