Nieuws - 10 juni 2010

Groen dak NIOO wordt lab

Het dak van het nieuwe NIOO-gebouw tegenover de Wageningse campus wordt een proeftuin voor groene daken.

Op het doorsnee Nederlandse groene dak valt volgens NIOO-directeur en WU-hoogleraar Evolutionaire ecologie Louise Vet wat biodiversiteit betreft 'niets te beleven'.
Sedum overheerst, een saaie vetplant. Hoe anders wordt 'haar' dak. Een kwart van de duizend vierkante meter oppervlak moet letterlijk een laboratorium worden. Bovengronds diverse perken met elk hun eigen habitat, en ondergronds een batterij aan meetapparatuur die onder andere de hydrologische effecten van het groen in kaart brengt.
Vooral aan dit laatste onderdeel doet Wageningen UR mee. Volgens hydroloog dr. Klaas Metselaar van de leerstoelgroep Bodemnatuurkunde, ecohydrologie en grondwaterbeheer is er wetenschappelijk gezien nog maar weinig bekend over groene daken. 'Wat zo'n dak voor de energie- en waterhuishouding van een gebouw betekent, daar weten we nog maar heel weinig van. Terwijl er vanuit de industrie veel vraag is naar die kennis.' Samen met twee bedrijven in groene daken gaan NIOO en Wageningen UR die lacune opvullen.
Wandelen
De perkjes op het NIOO-dak zullen aansluiten bij de leefomgevingen in de buurt. Dat betekent volgens Vet dat er in ieder geval bloemrijke graslanden en typische beekdalvegetaties op het dak komen, als het even kan met soorten van de Rode Lijst. Bovendien is het hele dak toegankelijk: je kunt vanuit de kantine zo in het groen gaan wandelen.
De groene daken van de toekomst moeten uitdrukkelijk bijdragen aan de soortenrijkdom. Die bijdrage aan de biodiversiteit is voor het ministerie van LNV aanleiding om het project financieel te steunen. De definitieve toezegging kan volgens Vet elk moment binnenkomen. Het habitatdak kost de komende twee jaar ruim vier ton voor aanleg, onderhoud en onderzoek.