Organisatie - 14 maart 2013

Groen als gras

Het WEP (Wageningen Environmental Platform) is druk bezig een nieuwe groene partij op te richten. Eindelijk weer wat te kiezen in de studentenraad. Vandaar de stelling van deze keer: een Groene Partij, precies waar we op wachten!
Door Nicolette Meerstadt & Roelof Kleis

22-groene-partij.jpg
Matthijs Kolpa (WEP)
Masterstudent Bos- en natuurbeheer en Omgevingswetenschappen, initiatiefnemer van de nieuwe partij
'Daar ben ik het natuurlijk mee eens. Ik zie zo'n partij vooral als de ontbrekende schakel om de Wageningse universiteit verder te duwen in duurzame richting. We doen het op gebied van duurzaamheid overigens helemaal niet slecht. Ik zou een acht geven, vooral omdat we in de goede richting gaan. Maar we zijn er nog niet. Er zijn al een heleboel groene clubs, het GOW, Share, RUW, Otherwise en het WEP. Een groene partij is de laatste stap om vanuit de studentenraad meer duurzaamheid te genereren. Niet elk onderwerp kun je vanuit het perspectief van duurzaamheid bekijken, maar voor veel onderwerpen geldt dat wel. Ik zie ons ook niet als een one-issuepartij. Het groene is de basis, maar waarschijnlijk wordt het een progressieve partij. Ja, een heel eind in de richting van GroenLinks.'

Peter Veldman
Zesdejaars Consumentenweten­schappen, raadslid D66 Wageningen
'Ik vind het wel goed dat er een tweede fractie bij komt. Dat betekent dat er weer echt iets te kiezen is en dat is goed voor de democratie. In het debat komen dan ook weer andere punten aan de orde dan alleen die van Veste. Maar dat hoeft voor mij niet echt een groene partij te zijn. Ik hoop dat de achterban breder wordt dan alleen het WEP. Ze moeten opletten dat ze zich niet vergelijken met GroenLinks. Daarom moet er ook geen Groen in de naam. Het is goed dat duurzaamheid meer aandacht krijgt in het debat, maar ik zou zeggen: hou de grote lijn in de gaten en stel je niet te duurzaam op. De PSF werd ook niet zo breed omarmd. Waar de nieuwe partij zich als eerste mee bezig moet houden? De zichtbaarheid van het duurzame. De universiteit zou op het eigen terrein veel meer zichtbaar moeten maken waar ze mee bezig is.'

Jouke Dykstra
Oud-bestuurslid van de Wageningse studenten vakbond WSO
'Allereerst is het keihard nodig dat er een nieuwe fractie komt in de studentenraad. Dat zorgt voor betere discussie binnen de raad, en tijdens verkiezingen moeten partijen nadenken over hun standpunten. Daardoor worden ze scherper. Bovendien voelen veel studenten zich duidelijk niet vertegenwoordigd door VeSte, dus er is zeker behoefte aan een nieuw geluid.
Toch weet ik niet of een groene partij hét antwoord is. Er moet namelijk een bepaalde ontevredenheid heersen onder studenten, wil je ze mobiliseren. Momenteel is er geen grote groep studenten ontevreden over het duurzaamheidsbeleid van Wageningen UR. Zelf zie ik meer in een partij voor internationale studenten, omdat zij niet direct vertegenwoordigd worden. Bovendien kan zo'n partij een verbinding aangaan met gevestigde verenigingen als ISOW en IxESN, waardoor de continuïteit van zo'n fractie gewaarborgd is. Een groene partij heeft geen brede achterban, en dat is een risico voor de lange termijn.'

Robin Smale
Green Office Wageningen, vierdejaars Milieuwetenschappen
'Ik vind het belangrijk dat studenten meer bij de duurzaamheidsagenda betrokken worden. Bij VeSte is duurzaamheid maar een van de vele punten waar aandacht voor is. En het Green Office, waar ik bij zit, geeft wel feedback maar voert voornamelijk beleid uit. Wij doen het als universiteit de laatste drie jaar best goed, van mij krijgt ze een acht. Dat moet alleen beter zichtbaar worden gemaakt. Wat beter moet is de toepassing van eigen kennis op gebied van duurzaamheid op de campus. Experimenten, proefopstellingen, dat heeft een enorm inspirerende werking. Maar er is weinig van te zien op de campus. De nieuwe partij moet een brede duurzaamheidspartij worden. Ook duurzaamheid op sociaal en economisch gebied is belangrijk.'

Francy Vennemann
Laatstejaars Nutrition & Health
'Wat wil die nieuwe partij eigenlijk bereiken? Duurzaamheid vind ik belangrijk, maar dat betekent niet dat ik erop zou stemmen. Het lijkt mij heel belangrijk dat ze heldere standpunten inneemt, en zich duidelijk profileert ten opzichte van VeSte. Hoe denken zij het beter aan te gaan pakken? Ik heb me nooit erg verdiept in de studentenraad, en ik weet eigenlijk ook niet precies waar VeSte voor staat. Pas als ik over beide meer informatie heb, kan ik een mening vormen. Er zijn wat mij betreft geen issues die de studentenraad echt moet aanpakken. Mijn dagelijks leven op de universiteit verloopt zonder problemen. Ik ben bijna afgestudeerd, dus ik maak me eerder druk over de arbeidsmarkt.'

Christianne Kerkhofs
Lid van VeSte, de grootste fractie in de studentenraad
'Bij VeSte zijn we blij met een nieuwe fractie. We bezetten nu negen van de twaalf zetels in de raad. Daardoor vertegenwoordigen we alle studenten, terwijl we juist meer focus willen leggen op de actieve student.  Je kunt als fractie nu eenmaal niet op alle paarden wedden, een nieuwe partij kan haar eigen speerpunten kiezen. De duurzame invalshoek is interessant, het past goed bij de Wageningse gedachte.  Aan de andere kant, we willen ook niet te veel zetels kwijt. Twee lijkt me voldoende voor deze partij, zeker als ze zich richten op dit ene onderwerp.'