Nieuws - 1 januari 1970

Groeiende stroom buitenlanders verdringt Nederlandse studenten

Groeiende stroom buitenlanders verdringt Nederlandse studenten


Nederlandse studenten hebben problemen met het volgen van verplichte
vakken, omdat een groeiende stroom buitenlandse studenten zich stort op een
klein aantal Engelstalige vakken. De buitenlandse studenten missen vaak de
gewenste voorkennis, waardoor zij de kwaliteit van het onderwijs naar
beneden trekken. Het college van bestuur is niet van plan extra geld uit te
trekken om het tekort aan Engelstalige vakken op te lossen.
Een voorbeeld is het vak Genetisch analyse. Dat is voor de tweede maal
zwaar overtekent. ,,32 studenten is het maximum voor dit intensieve
practicum en in totaal hebben we er 38 moeten toelaten'', aldus dr Fons
Debets van de verzorgende leerstoelgroep Erfelijkheidsleer. Volgens Debets
zijn er een aantal studenten die het vak niet hebben kunnen volgen. Dat is
pijnlijk omdat het een verplicht vak is voor reguliere biologiestudenten.
Het probleem ligt volgens Debets in het te kleine aanbod aan Engelstalige
vakken. ,,Ik zou graag willen dat het alleen door onze goede naam komt,
maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat het vooral komt door het tekort
aan Engelstalige vakken.''
Nederlandse studenten komen hierdoor in de problemen. ,,De grote
hoeveelheden buitenlandse MSc-ers verminderd de flexibiliteit voor
reguliere studenten'', aldus Debets. Niet reguliere MSc- en zelfs PHd-
studenten schrijven zich al maanden van tevoren in voor de vakken. Als
reguliere studenten zich dan inschrijven zitten de vakken al vol. Dat is
lastig, want voor hen zijn dat vaak verplichte vakken. Het is moeilijk om
hier een oplossing voor te vinden. ,,We denken er over om buitenlandse
studenten op voorwaarde in te laten schrijven voor de vakken'', aldus
Debets. Maar dat is moeilijk, omdat zij deze vakken vaak ook verplicht
moeten volgen. ,,Hoe bepaal je of een vak van wezenlijk belang voor iemands
individuele programma is of slechts een opvullertje?''
,,Het grappige is dat BSc-ers klagen dat MSc-ers het niveau naar beneden
halen'', aldus Debets. ,,De MSc-ers hebben inderdaad verdraait weinig
achtergrondkennis, waardoor ze allerlei vragen stellen over simpele dingen.
Dat kost veel tijd.'' Volgens Debets wordt dit veroorzaakt door de grote
verschillen tussen MSc-studenten. Dat is lastig op te lossen, hoewel er
ondertussen modules klaar liggen voor studenten met onvoldoende voorkennis.
Bij de maatschappijwetenschappen spelen vergelijkbare problemen. ,,De
studenten verlagen het niveau van het onderwijs door vragen te stellen die
niet bij het niveau van de stof passen'', stelt Mieke Hoezen, lid van
onderwijsinstituut (OWI) Maatschappijwetenschappen. Buitenlandse
bètastudenten komen in grote getale af op maatschappijwetenschappen. Omdat
de enige vakken die daar in het Engels aangeboden worden derdejaarsvakken
zijn, snappen deze studenten weinig van de lesstof en stellen ze veel
vragen die niet bij het niveau van de stof passen.
Het OWI Maatschappijwetenschappen heeft in een brief aan haar docenten
gevraagd om studenten bewust te maken van het feit dat voorkennis
'noodzakelijk' is om het vak te halen, en dat als er iets moet zakken dat
het dan de studenten zijn en niet het niveau. Verder gaat het OWI aan het
college vragen om extra geld ter beschikking te stellen voor het verzorgen
van extra-curriculaire vakken in het Engels.
,,Er zal geen extra geld beschikbaar worden gesteld'', reageert drs Paul
Deneer, directeur Onderwijs en studentaangelegenheden. Hij verwijst hierbij
naar de kaders voor onderwijs voor 2004. Deze staan vastgesteld op 14,9
miljoen euro. In de nieuwe manier van het verdelen van onderwijsbudgetten,
opgesteld door prof Pim Brascamp, wordt het geven van extra onderwijs
echter wel beloont. ,,Als er een grote toeloop is voor een vak dan kan dat
vak in principe meer dan een keer verzorgd worden. In het verrekeningsmodel
van Brascamp is daar rekening mee gehouden'', aldus Deneer. |
G.v.H.