Wetenschap - 24 januari 2008

Groeiende Turkse tuinbouw biedt Nederland kansen

Er liggen veel kansen voor de Nederlandse agribusiness in Turkije. De economie daar groeit snel en de bevolking van 70 miljoen mensen vormt een forse afzetmarkt. Nederlandse technologie en kennis zijn er meer dan welkom, vooral in de tuinbouw.
Dat concludeert het LEI na een onderzoek dat het uitvoerde op verzoek van LNV naar de mogelijkheden van de agrarische handel tussen Nederland en Turkije. Hoewel de politieke stabiliteit in Turkije nog fragiel is, zegt onderzoeker dr. Siemen van Berkum, is die de afgelopen jaren wel toegenomen. En dat is een belangrijk argument voor Nederlandse investeerders, want stabiliteit beperkt de risico’s.
Ruim drie jaar geleden concludeerde een onderzoeksteam van Wageningen UR, waar Van Berkum ook aan bijdroeg, nog dat de Turkse landbouw flinke aanpassingen voor de boeg had wilde het klaar zijn voor de toetreding tot de EU. En er moet nog steeds veel gebeuren in de Turkse landbouw, zegt Van Berkum. ‘Maar dat biedt de Nederlandse agri-business juist kansen. In het verlenen van diensten en in de invoer van zaden, veevoer en fokmateriaal. Vooral in de tuinbouw liggen er kansen.’ Dat komt omdat Nederland juist op dat gebied kennis en technologie kan bieden waar de groeiende tuinbouwsector in Turkije behoefte aan heeft, zoals voor verpakking en koeling van producten en de bouw van kassen.
Ook als afzetmarkt biedt Turkije kansen, omdat er veel consumenten wonen die steeds meer gaan verdienen. Dat leidde al tot een flinke groei in de Nederlandse agrarische export naar Turkije.
Het LEI deed ook onderzoek naar de kansen voor de Nederlandse agribusiness in Israël. Dat is in veel opzichten een tegenhanger van Turkije. Het is een klein land en de landbouw en agribusiness zijn er al zo ver ontwikkeld, dat het Nederlandse bedrijfsleven er weinig meer aan toe te voegen heeft.