Nieuws - 17 november 2015

Groeiend percentage vrouwelijke gepromoveerden

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau,Koen Guiking

Vorig jaar promoveerden er bijna net zo veel vrouwen als mannen aan de Nederlandse universiteiten. In Wageningen hebben de vrouwelijke promovendi de mannen al bijgehaald.

In het collegejaar 2013-2014 vormden vrouwen 47 procent van het totale aantal gepromoveerden, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Vorig jaar was dat nog een procentje minder. Vrouwen werken gestaag aan een inhaalslag: in 2003 was slechts 36 procent van de promovendi vrouw.

Bij Wageningen University hebben de vrouwen de mannen al ingehaald, blijkt uit de jaarverslagen. In het kalenderjaar 2014 leverde Wageningen 287 gepromoveerden af, waaronder 154 vrouwen (bijna 54 procent). In 2013 was slechts 43 procent van de gepromoveerden vrouw (118 van de 273), maar een jaar eerder was het nog bijna 55 procent (125 van de 229). In 2011 was het weer 43 procent (85 van de 196) en in 2010 51 procent (104 van de 205). Dat was het eerste jaar waarin er meer vrouwen dan mannen in Wageningen promoveerden.

Man/vrouw-verdeling gepromoveerden per domein
Man/vrouw-verdeling gepromoveerden per domein
Aantal promoties door de jaren heen
Aantal promoties door de jaren heen

In het domein gezondheids en welzijn zijn vrouwelijke promovendi al jaren in de meerderheid. Dat zie je ook in Wageningen. Bij de voedingsleerstoelgroepen, die een substantieel deel van Wageningse promovendi opleiden, zijn de vrouwen veruit in de meerderheid. Het domein techniek, industrie en bouwkunde blijft een mannenbolwerk: daar was in 2013 iets meer dan een kwart van de gepromoveerden vrouw. ook dat zie je terug in Wageningen. De agrotechnologen die in wageningen promoveren zijn bijna allemaal van het mannelijke geslacht.

In 2013-2014 promoveerden meer dan 4.500 mensen aan Nederlandse universiteiten, vijf procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal promoties is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Tien jaar geleden promoveerden er iets meer dan 2.600 mensen, in 1990 was dat nog minder dan tweeduizend.