Organisatie - 26 maart 2014

‘Groei opvangen met digitaal onderwijs’

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen Universiteit moet haar onderwijs opnieuw uitvinden om de groeiende studentenaantallen op te vangen. Verder moet de aanwas licht worden geremd om de ergste groeiproblemen te voorkomen.

Dit adviseert de ‘commissie groei’ in haar eindrapport dat medio maart is verstuurd naar de medezeggenschap.

Als voornaamste vernieuwing stelt de commissie voor om reguliere studenten meer e-learningmethodes te laten gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat docenten minder hoorcolleges geven en dat studenten de stof thuis opdoen met filmpjes en opdrachten. Docenten besteden hun onderwijstijd veel meer aan intensief contact zoals werkcolleges, groepsdiscussies of het begeleiden van grote projecten. Dit moet de WU in staat stellen haar unieke karakter, met kleinschalig en intensief onderwijs, te behouden bij grotere groepen studenten.

Tegelijkertijd moet de universiteit proberen iets minder studenten te trekken. Bij bachelors die aan hun plafond zitten, kan een numerus fixus worden ingesteld. Maar ook met matching en werving is op de rem te trappen, door bijvoorbeeld te mikken op de meest talentvolle studenten. Zo kan wervingsmateriaal het belang van hoge cijfers voor bètavakken benadrukken, of scholieren kunnen duidelijker adviezen krijgen in matchingsgesprekken.

E-learning is in veel gevallen juist een didactische verbetering
Rector Martin Kropff

Rector magnificus Martin Kropff is opgetogen over het rapport: ‘We zijn heel blij dat het eindelijk in detail is uitgewerkt.’ De raad van bestuur heeft inmiddels twee werkgroepen ingesteld die het rapport voor de zomer omzetten in concrete plannen. Deze moeten de kwaliteit van het onderwijs borgen, zegt Kropff. Daarnaast wil hij ook aandacht voor de financiële haalbaarheid van de plannen, aangezien de groei het financieren van onderwijs bemoeilijkt. Zo loopt de overheidstoelage enkele jaren achter op de studentenaantallen. Verder ondervindt de WU hinder van een oude afspraak om haar toelage jaarlijks niet met meer dan 2 procent toe of af te laten nemen.

Kropff bestrijdt dat de nadruk op e-learning een verschraling betekent van het onderwijs: ‘In veel gevallen is dit juist een didactische verbetering.’ Verder wijst hij erop dat e-learning helpt om het onderwijs af te stemmen op snelle en langzame studenten. Ook de studentenraad is positief over het toekomstscenario dat de commissie heeft gekozen. ‘Al zitten hier natuurlijk nog wel enkele haken en ogen aan,’ zegt Simone Ritzer, woordvoerder van de studentenraad. De WUR-council komt later met een reactie op het rapport.

Het rapport koos voor voor scenario drie uit vier toekomstvisies::
1. Ongeremde groei, onderwijs onveranderd
In 2025 zijn er circa 16.000 studenten; 5000 fte personeel waarvan >1000 wetenschapper
WU bouwt twee nieuwe onderwijsgebouwen en twee extra sporthallen
Er zijn circa 5000 extra kamers nodig
2. Ongeremde groei met onderwijshervorming
In 2025 zijn er circa 16.000 studenten; 4500 fte personeel waarvan 900 wetenschapper
WU bouwt twee nieuwe onderwijsgebouwen en twee extra sporthallen
Er zijn circa 4000 extra kamers nodig
3. Groei licht afremmen met onderwijshervorming (aanbevolen))
In 2025 zijn er circa 13.000 studenten; 4000 fte medewerkers waarvan 700 wetenschapper
Er komt een klein, nieuw onderwijsgebouw plus gehuurde ruimte, een nieuw sporthal
In Wageningen zijn (tijdelijk) 3000 extra studentenkamers nodig
4. Groei hard afremmen en studenten selecteren op kwaliteit
In 2025 zijn er circa 9-10.000 studenten, 3600 fte medewerkers waarvan 700 wetenschapper
Geen nieuwbouw, behalve wat sportfaciliteiten
1000 extra studentenkamers nodig