Nieuws - 24 maart 2015

Groei in vooraanmeldingen Wageningse opleidingen

tekst:
Koen Guiking

Circa tien procent meer vooraanmeldingen zijn er voor Wageningse bacheloropleidingen dan op ditzelfde moment vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Studielink, bijgewerkt tot maandag 23 maart.

De opvallendste uitschieter is Internationaal land- en waterbeheer. Daar zijn nu bijna twee keer zo veel vooraanmeldingen als een jaar eerder: 30,6 nu tegenover 18,0 vorig jaar. (Een student die zich voor meer dan één opleiding heeft aangemeld wordt dan bij al die opleidingen deels meegeteld, vandaar deze vreemde getallen.)

De meeste opleidingen lijken groter te worden. Voor de grootste opleiding, Voeding en gezondheid, hebben zich nu al 104,8 studenten voorlopig aangemeld. Vorig jaar rond dezelfde tijd waren dat er 88,8. Overigens geldt voor deze opleiding een numerus fixus van 130 studenten. Als er meer aanmeldingen zijn, dan volgt een selectieproces.

De opleidingen waar de vooraanmeldingen duidelijk achterblijven ten opzichte van een jaar geleden zijn Toerisme (-24 procent), Milieuwetenschappen (-38 procent) en Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (-30 procent).

Dit alles voor wat het waard is. Tot nu toe zijn er ruim 800 vooraanmeldingen binnen (via Studielink). Naar verwachting starten in september meer dan 1500 nieuwe bachelorstudenten in Wageningen. Aan het beeld kan de komende vijf weken dus nog wel het één en ander veranderen. Vóór 1 mei moeten studenten zich definitief inschrijven voor een opleiding. Dat gebeurt overigens niet via Studielink, maar bij de universiteit zelf.