Student - 21 april 2010

Groei eerstejaars bij WU: 17 procent

De groei van het aantal eerstejaars bij Wageningen Universiteit is dit studiejaar bijna het dubbele van de landelijke groei bij universiteiten. Bij Van Hall Larenstein is de instroom met 6 procent gegroeid, precies het gemiddelde voor het hbo.

Het aantal eerstejaars aan universiteiten zou met een kwart toenemen, kopten de kranten in augustus 2009. Vervolgens werd dat cijfer teruggebracht tot 12,5 procent. Maar uiteindelijk komt de werkelijke groei van de landelijke instroom uit op 8,8 procent, becijferde het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). De foutieve cijfers zijn ontstaan doordat Universiteit Maastricht vooraanmeldingen meetelde die niet tot inschrijvingen hebben geleid.
WU en VHL
De cijfers die begin oktober voor Wageningen Universiteit bekend werden gemaakt, kloppen wel. De instroom van eerstejaars afkomstig van het vwo groeide in Wageningen met maar liefst 17,1 procent. Daarmee is Wageningen een uitschieter. De enige universiteit met een hogere groei is de Universiteit van Amsterdam, met 18,2 procent.
In oktober meldde Resource ook dat de groei bij Van Hall Larenstein rond de 14 procent lag. Dat klopte niet; de instroomcijfers waren destijds nog niet opgeschoond. De instroom op de hogeschool groeide met 6,1 procent, inclusief zij-instroom vanuit het mbo. Daarmee zit VHL op het landelijk gemiddelde voor het hbo van 6 procent.
Prognose
De landelijke groei bij de universiteiten van bijna negen procent is uitzonderlijk. In de afgelopen jaren lag de toename tussen de nul en vier procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2009 4,2 procent meer 18-jarigen dan in het jaar daarvoor. Maar het aantal 18-jarigen loopt in 2010 licht terug met ongeveer 2 procent ten opzichte van 2009.
Het is nog te vroeg om op basis van de vooraanmeldingen een prognose te doen over de instroom voor het nieuwe schooljaar. Begin mei ontstaat meestal pas een realistisch beeld. / HOP, AB