Nieuws - 1 januari 1970

Groei biologische landbouw vraagt om regie en afzet

Groei biologische landbouw vraagt om regie en afzet

Groei biologische landbouw vraagt om regie en afzet


De overheid wil dat tien procent van de landbouw in Nederland biologisch
wordt. Daarvoor zouden nog veel boeren moeten omschakelen, maar die
vertrouwen er vaak niet op dat ze hun producten kunnen afzetten, blijkt uit
een kort onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).
Het vertrouwen van boeren in de sector zou toenemen door een grotere vraag
naar biologische producten. Het LEI onderscheid drie categorieën van
consumenten die biologisch voedsel kopen. De eerste noemt het LEI de
fundi’s. Zij kopen veel biologisch en hechten aan de biologische landbouw
zoals grondlegger Rudolf Steiner die bedoeld heeft. Tegenhanger daarvan
zijn de realo’s, die doelbewust biologisch kopen maar kwaliteit en een
reële prijs ook belangrijk vinden. Laatste zijn de light users, die maar af
en toe biologisch kopen. Groei van het aantal consumenten zit volgens het
LEI vooral in de laatste twee groepen.
Ook hogerop in de biologische keten moet het een en ander veranderen. Omdat
bedrijven zich meestal richten op een enkel product of een klein onderdeel
van de keten is het voor grootwinkelbedrijven niet duidelijk bij wie ze
moeten zijn. Wat ontbreekt is een partij die de regie op zich neemt. Een
enkeling, zoals akker- en tuinbouwcoöperatie Nautilus, probeert wel een
regisserende rol op zich te nemen. |
J.T.