Nieuws - 9 augustus 2011

Groei aantal eerstejaars vlakt af

Het aantal nieuwe studenten aan de Wageningen Universiteit groeit minder hard. De forse groei van de afgelopen jaren, bij zowel de universiteit als de hogeschool Van Hall Larenstein, lijkt af te vlakken. Dat blijkt uit cijfers van Studielink, het bedrijf dat alle aanmeldingen voor de Nederlandse universiteiten verzamelt.

studentenaantallen_400px.jpg
Uit de vooraanmeldingen tot 1 augustus blijkt dat zich inmiddels 1049 studenten hebben aangemeld voor een van de negentien bacheloropleidingen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 1050. Uiteindelijk begonnen in 2010 1075 studenten aan een bacheloropleiding. Dat was een groei van zo'n 11 procent vergeleken met het jaar daarvoor.
Bij VHL zijn er dit jaar minder aanmeldingen van nieuwe studenten dan vorig jaar rond deze tijd. De laatste cijfers zijn van eind juli en gaan uit van een krimp van 2 procent ten opzichte van vorig jaar (van 1183 naar 1159).
Masterstudenten
Ook de onstuimige groei van masterstudenten is iets tot rust gekomen. Vorig jaar begonnen 1486 studenten aan een van de 29 masteropleidingen. De universiteit verwacht dat dit aantal dit jaar stabiliseert tot een lichte groei.
Veel masterstudenten komen uit het buitenland. Zij  melden zich met duizenden tegelijk aan voor een studie in Wageningen. Omdat zij niet allemaal in staat zijn om bijvoorbeeld een beurs in de wacht te slepen, lukt het uiteindelijk slechts 10 procent om daadwerkelijk hier aan een studie te beginnen. Dit jaar zijn er minder beurzen uitgereikt dan voorgaande jaren; het aantal studenten dat zelf de studie bekostigt neemt echter toe.