Nieuws - 25 augustus 2009

Groei aantal eerstejaars leidt tot kamernood in Wageningen

Wageningen Universiteit verwacht een groei van 15 procent eerstejaars.Waarschijnlijk vinden sommigen van hen pas in mei 2010 een kamer.

Cover1.jpg
Wageningen trekt niet alleen meer bachelorstudenten, maar ook meer masterstudenten. 'Waarschijnlijk gaan meer hbo-ers doorstuderen vanwege de crisis. Ook komen er meer masterstudenten uit het buitenland. Het aantal Duitse studenten zal minimaal verdubbelen', verwacht Henk Vegter van de Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek. De Wageningse cijfers zijn nog niet zeker, waarschuwt hij. 'Maar de vooraanmeldingen liggen wel redelijk in lijn met het aantal deelnemers aan de introductie.'
Aan de introductie deden ongeveer 1280 nieuwe studenten mee, ongeveer 15 procent meer dan in 2008. Het gaat om 810 bachelorstudenten en ongeveer 470 masterstudenten. Dat leverde geen problemen op, al kreeg een deel van de masterstudenten een alternatief programma voorgeschoteld. In een enorme tent met toiletvoorzieningen op de campus waren bovendien driehonderd slaapplaatsen voor introductiegangers beschikbaar.
De paniek in de landelijke media over de groei van nieuwe studenten is overdreven. Van 25 tot 40 procent groei zoals sommige universiteiten verwachten, is waarschijnlijk geen sprake, zegt Vegter. Het online aanmeldsysteem Studielink werkt namelijk anders dan de oude manier van vooraanmelden via de IB-groep, waardoor dubbeltellingen kunnen ontstaan. Zo moeten tweedejaars zich herinschrijven via Studielink. En anders dan vorig jaar melden Belgische en Duitse studenten zich ook aan via het nieuwe inschrijfsysteem.
Wageningen Universiteit is in ieder geval goed voorbereid op de extra aanwas, zegt beleidsdirecteur van de stafafdeling Onderwijs en onderzoek Ab Groen. Het enige probleem zit 'm in de huisvesting. De groeiende studentenaantallen drukken flink op de krappe Wageningse kamervoorraad. Studentenhuisvester Idealis heeft 300 meer inschrijvingen van Nederlandse eerstejaars dan vorig jaar. En ook het aantal buitenlandse masterstudenten groeit dus flink.
Idealis en de universiteit hadden daar al rekening mee gehouden. In september zouden er dan ook 400 extra kamers beschikbaar zijn (zie kader). Helaas liep de oplevering daarvan vertraging op vanwege de gemeentelijke vergunningenprocedures. Voor internationale studenten zijn er nu 275 kamers gereserveerd in een vakantiepark in Hoenderloo. Een shuttledienst rijdt de studenten dagelijks heen en weer, een rit van zo'n 40 minuten.
Verder doet Idealis samen met de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) een beroep op de particuliere kamermarkt. Gezamenlijk adverteren ze in lokale media.
Meer particuliere kamers zijn hard nodig, merkt André Luijten van de Kamerbalie, het kamerbemiddelingsbureau van de WSO. 'We krijgen regelmatig de vraag van particulieren om inmiddels verhuurde kamers snel van de site te halen omdat ze overspoeld worden met reacties.'
De komende maanden vertrekken inmiddels afgestudeerde bewoners en komen er kamers vrij. Idealis verwacht rond mei iedereen onder de pannen te hebben. / AB
Cijfers
-Studentenhuisvester Idealis heeft dit jaar 933 inschrijvingen van eerstejaars Nederlandse studenten, waarvan er tot nu toe 250 zijn gehuisvest.
-In totaal zijn er  zo'n 300 meer woningzoekenden dan vorig jaar.
-In december komen er 150 kamers vrij omdat wooncomplex de Binnenhaven van Idealis dan bewoonbaar wordt.
-Wageningen Universiteit zorgt voor 250 wooneenheden voor internationale studenten. In september komen er 26 gestoffeerde kamers beschikbaar in het oude gebouw Fysiologie van Mens en Dier aan de Haarweg. In december worden daar nog 30 kamers opgeleverd, tezamen met een groot aantal tijdelijke woonunits elders aan de Haarweg.