Nieuws - 12 oktober 2016

Green Office zoekt duurzame docenten

tekst:
Albert Sikkema

Welke docenten inspireren de Wageningse studenten om onderzoek te doen naar duurzame ontwikkeling of zich duurzaam te gedragen. Dat wil de Green Office graag weten. Het universitaire platform wil de Green Teacher Award weer gaan uitreiken.

Sinds deze week, de Week van de Duurzaamheid, kunnen studenten weer docenten nomineren die een rolmodel zijn voor duurzaam onderzoek en handelen. ‘Als ze jou inspireren of in een bepaalde richting duwen om duurzaam om te gaan met je vakgebied of het uitprinten van studiemateriaal te matigen, dan kun je ze voordragen’, zegt Marta Eggers, coördinator van de Green Office. Docenten kunnen ook andere docenten aanmelden, of zichzelf.

Vorig jaar reikte de Green Office voor het eerst een Green Teacher Award uit. Die ging niet naar één persoon, maar naar tien docenten. ‘Het gaat ons niet om het winnen, maar om het uitdragen van duurzaamheid’, zegt Eggers. ‘We hebben tien mensen geselecteerd en die geïnterviewd voor een boekje. Ze dienen als best practice.’ Vorig jaar stonden bijvoorbeeld Simon Bush, Stefano Pascucci en Grietje Zeeman in dit boekje.

Of er dit jaar weer geen winnaar komt maar wel een boekje, weet Eggers nog niet. ‘Dat hangt af van de aanmeldingen. Wait and see.’  

Studenten kunnen hier docenten nomineren.