Nieuws - 26 mei 2016

Green Office koppelt studenten aan 'groene' projecten

Green Office Wageningen wil studenten tijdens hun studie de kans geven de campus te verduurzamen. Met Green Match willen ze studenten gaan koppelen aan ‘groene’ projecten op de campus.

Kennis van studenten kan zo gebruikt worden om de campus duurzamer te maken, zegt Milan Cevik, coördinator educatie van Green Office. Het eerste project richt zich op het koelsysteem in Zodiac. Dat kost nu erg veel energie. Studenten worden uitgedaagd om een duurzamer alternatief te bedenken. Gezocht wordt naar studenten die hier hun stage of thesis aan willen wijden.

Ideeën voor projecten moeten komen van bijvoorbeeld studenten die een manier weten de campus te verbeteren, of van het Facilitair Bedrijf. Opdrachten kunnen ook van externe opdrachtgevers komen. Zolang het project bijdraagt aan de duurzaamheid van de universiteit, past het in het plaatje van Green Match en verspreiden zij de projecten onder leerstoelgroepen en studenten.

Studenten worden uitgedaagd om een duurzamer alternatief te bedenken.

Het doel is om niet alleen projecten te leveren voor theses en stages, maar ook voor ACT (Academic Consultancy Training) en voor andere vakken die ‘echte’ projecten kunnen gebruiken in het onderwijs. Milan Cevik: ‘Zo betrekken we studenten bij de campus, en kunnen ze ook echt invloed uitoefenen op hoe de campus eruit ziet.’

Op het eerste gezicht lijkt Green Match op het Onderwijsloket, wat ook onderdeel is van Wageningen Universiteit. Beide initiatieven verbinden studenten met ‘echte’ opdrachtgevers voor theses en stages. Laura Sloot, verantwoordelijke voor Green Match en bachelorstudent milieuwetenschappen, legt uit dat Green Match focust op projecten in Wageningen en de campus, terwijl het Onderwijsloket breder kijkt.