Wetenschap - 31 mei 2007

Grazers oorzaak van tekenplaag?

Paarden en Schotse hooglanders zijn mogelijk de oorzaak van de tekenplaag in Nederland. Dat schreven de Gelderlander en het Reformatorisch dagblad vorige week. Bron van het bericht is Kees Verschoor, een vrijwilliger die voor Wageningen Universiteit teken telt op Texel. Op plaatsen waar grote grazers lopen, vond Verschoor vier keer zoveel teken als op andere plaatsen.

188_opinie_0.jpg
Arnold van Vliet, coördinator van het onderzoek naar teken in Nederland, hoe zit dat? Moeten we bang zijn voor grazers?
‘Dit is een beetje vervelend gelopen. Wij kunnen die conclusie nog lang niet trekken. Verschoor telt voor ons teken op Texel. Wij hebben 25 vrijwilligers die door het hele land metingen uitvoeren, hij is er één van. Verschoor heeft opvallende resultaten gemeten bij grazers. Die heeft hij gemeld bij de gemeente, en die heeft er een persbericht van gemaakt en zo kwam het in de krant. Ik was daar niet blij mee, want er zijn nog veel te weinig metingen om conclusies te trekken. Wij zouden wel graag onderzoek doen naar de relatie tussen grote grazers en de tekenpopulatie. Maar tot dusver hebben we daar geen geld voor gehad.’

Het klinkt wel logisch. Teken hebben zoogdieren nodig, dus de aanwezigheid van veel grote zoogdieren maakt een gebied aantrekkelijk voor teken. Of niet?
‘Dat zou best kunnen. Volwassen teken gebruiken bijvoorbeeld reeën als gastheer. Maar grazers hebben meer invloed op de natuur. Ze begrazen het gebied en hebben zo invloed op de vegetatie, en zodoende op de leefomstandigheden van muizen en andere kleine zoogdieren die ook gastheren zijn voor teken. Hoe die gecombineerde effecten uitpakken is niet op voorhand te zeggen. De aanwijzingen die we nu hebben zijn tegenstrijdig. De ene wijst erop dat de teek profiteert van grazers, andere aanwijzingen lijken juist de andere kant op te wijzen.’