Nieuws - 7 februari 2008

Gravende muskusratten kosten miljoenen

1843_nieuws.jpg
Gravende muskusratten brengen jaarlijks tussen de één en vier miljoen schade toe aan oevers. Daar komt nog maximaal een miljoen euro bij aan andere herstelkosten en vergoedingen. Dat blijkt uit geschatte cijfers van het LEI op basis van waarnemingen die het afgelopen jaar in tien gebieden werden gedaan.
‘De marge is zo ruim omdat soms onduidelijk was of de waargenomen schade in 2007 is ontstaan of al eerder’, vertelt onderzoeker Aris Gaaff van het LEI. Bovenop de paar miljoen aan herstelkosten van oevers komt jaarlijks nog zo’n 230 duizend euro om de klei en het zand en veen uit te baggeren die bij het uitgraven van de gangen in het water belandt. Ook gaat er nog wat geld naar vergoedingen voor boeren voor aangevreten gewassen, kapotte machines of voor vee dat verwondingen oploopt door in een gangenstelsel te lopen. In totaal schat het LEI de kosten op maximaal vijf miljoen euro per jaar.
Daarnaast trekt de overheid jaarlijks rond de dertig miljoen euro uit om muskusratten te bestrijden. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De waterschappen vangen vaak de muskusratten. De vangst ligt jaarlijks tussen de drie- en vierhonderdduizend dieren. Omgerekend kost elke gevangen rat dus tussen de 75 en 100 euro. Het LEI kan niets zeggen over of de kosten voor herstel en vergoedingen hoger zijn als er minder wordt bestreden. De berekeningen zijn gedaan op basis van het huidige bestrijdingsniveau.
Of muskusratten de samenleving veel kosten – ruim twee euro per Nederlander per jaar – hangt af van waar je het bedrag tegen afzet, stelt Gaaff. ‘Een beperkte schadepost op landelijke schaal betekent niet dat de schade ter plekke niet als fors wordt ervaren.’ Bovendien is bij de bestrijding van muskusratten ook de veiligheid in het geding. Stoppen met bestrijding kan de werking van waterkeringen bedreigen.
De studie van het LEI naar de economische schade is onderdeel van een groter onderzoek naar het nut en de noodzaak van bestrijding, in opdracht van de Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding. Deze komt dit jaar met een eindrapportage naar aanleiding van zes onderzoeken.