Nieuws - 5 april 2001

Gratis studiepunten door MKZ

Gratis studiepunten door MKZ

Practica dreigen door de MKZ-crisis niet door te gaan, waardoor studenten hun studiepunten niet kunnen halen. Docenten denken na over alternatieven. Studenten zouden vrijstelling moeten krijgen voor de practica, stelt opleidingco?rdinator dr. Reinout Buis.

In de vijfde onderwijsperiode volgen propedeusestudenten Dierwetenschappen een practicum op proefbedrijf De Ossekampen in Wageningen en een praktijkweek aan de praktijkschool in Oenkerken, Friesland. Propedeusestudenten Levensmiddelentechnologie gaan een week naar Horst. "Dat is vlakbij Brabant, dus extra gevaarlijk" aldus Buis. Het is afwachten hoe het virus zich ontwikkelt maar de docenten denken al na over alternatieven.

"Voor die practicumweken is geen enkel alternatief", stelt Buis. "We kunnen studenten hier moeilijk sommen laten maken. Ik heb voorgesteld om ze allemaal vrijstelling te geven voor die praktijkweken. Volgend jaar kunnen ze het vrijwillig inhalen."

Ook vier practica van Natuurbeheer en plantenecologie die in Nederlandse natuurgebieden plaatsvinden, komen in gevaar. Een van de practicumlocaties ligt binnen het toezichtsgebied van het besmette bedrijf in Kootwijkerbroek. Docent ir. Jan Bokdam: "We zijn een MKZ-scenario aan het maken. Een alternatief is naar het buitenland gaan maar ook die mogelijkheid is beperkt. We willen niet het risico lopen het virus daar te verspreiden." Hij vindt dat de universiteit een algemeen beleid moet opstellen voor vakken en studenten die in problemen komen. "We kunnen ?f nu een slechte vervanging bieden, ?f later een dubbel programma draaien. Maar dat laatste is lastig voor studenten en vergt extra docentencapaciteit."

Het onderwijsinstituut Levenswetenschappen heeft zelf een regeling getroffen voor onderwijs dat niet meer verzorgd of gevolgd kan worden. Bij Dierwetenschappen zijn nog geen vakken of delen daarvan komen te vervallen. Ook heeft Buis nog geen problemen met afstudeervakken gesignaleerd. Enkele studenten hebben wel vrijstelling gevraagd voor practicummiddagen omdat ze thuis een boerenbedrijf hebben en niet mochten of wilden komen. | S.L.