Nieuws - 26 augustus 2014

Gratis labjas voor eerstejaars blijft behouden

tekst:
Rob Ramaker

Komend collegejaar krijgen eerstejaars toch een gratis labjas en veiligheidsbril. De studentenraad stemde tegen het plan om nieuwe studenten te laten betalen.

Foto: FireFawkes

Wageningen Universiteit wilde de gratis labjas en veiligheidsbril afschaffen omdat studenten het aanbod al jarenlang zouden misbruiken. Formeel hebben alleen eerstejaars die ‘natte’ practica volgen recht op gratis veiligheidsmateriaal. In de praktijk halen elk jaar veel meer studenten een jas bij de WUR-shop, wat de kosten van deze regeling opdrijft. In juni stelde de universiteit voor om de begrote 28 duizend euro te besteden aan andere studentendoelen.

De studentenraad erkent dat het misbruik moet stoppen, maar door de regeling af te schaffen tref je ook studenten die zich wel aan de regels houden, zo luidt het verweer. Bovendien, zegt Simone Ritzer, studentenraadslid namens VeSte, heeft de universiteit de ‘taak om veiligheid te garanderen’. Al met al voldoende reden voor de studentenraad om tegen het voorstel stemmen.

In een reactie laat de Raad van Bestuur (RvB) weten ‘teleurgesteld’ te zijn in de opstelling van de studenten. Bovendien zouden studenten zelf de verantwoordelijkheid dragen om zich aan de veiligheidsregels te houden. De RvB geeft echter ook aan dat regeling daardoor in elk geval dit jaar blijft zoals hij is, met een gratis labjas voor eerstejaars.

Je verpest het voor anderen en voor de studentenraad.
Simon Vink

Wat betreft een oplossing voor de langere termijn staan beide partijen tegenover elkaar. De studentpolitici suggereren enkele alternatieven, zoals het uitdelen van waardebonnen of inzetten van studieverenigingen. Eventuele investeringen zouden gemakkelijk worden terugverdiend met het bespaarde geld.

De universiteit ziet afschaffing echter als het enige werkbaar middel tegen misbruik en noemt de oplossingen van de studentenraad ‘niet realistisch’. Eerdere pogingen met administratieve procedures zouden op niets zijn uitgelopen. Toch worden de ideeën in overweging genomen tijdens hernieuwde discussies met de studentenraad. Tot die tijd doet Simon Vink, voorlichter van de RvB, een moreel appèl op studenten geen misbruik te maken van de regeling: ‘Je verpest het voor anderen en voor de studentenraad.’