Student - 26 augustus 2014

Gratis labjas voor eerstejaars blijft behouden

tekst:
Rob Ramaker
4

Komend collegejaar krijgen eerstejaars toch een gratis labjas en veiligheidsbril. De studentenraad stemde tegen het plan om nieuwe studenten te laten betalen.

Foto: FireFawkes

Wageningen Universiteit wilde de gratis labjas en veiligheidsbril afschaffen omdat studenten het aanbod al jarenlang zouden misbruiken. Formeel hebben alleen eerstejaars die ‘natte’ practica volgen recht op gratis veiligheidsmateriaal. In de praktijk halen elk jaar veel meer studenten een jas bij de WUR-shop, wat de kosten van deze regeling opdrijft. In juni stelde de universiteit voor om de begrote 28 duizend euro te besteden aan andere studentendoelen.

De studentenraad erkent dat het misbruik moet stoppen, maar door de regeling af te schaffen tref je ook studenten die zich wel aan de regels houden, zo luidt het verweer. Bovendien, zegt Simone Ritzer, studentenraadslid namens VeSte, heeft de universiteit de ‘taak om veiligheid te garanderen’. Al met al voldoende reden voor de studentenraad om tegen het voorstel stemmen.

In een reactie laat de Raad van Bestuur (RvB) weten ‘teleurgesteld’ te zijn in de opstelling van de studenten. Bovendien zouden studenten zelf de verantwoordelijkheid dragen om zich aan de veiligheidsregels te houden. De RvB geeft echter ook aan dat regeling daardoor in elk geval dit jaar blijft zoals hij is, met een gratis labjas voor eerstejaars.

Je verpest het voor anderen en voor de studentenraad.
Simon Vink

Wat betreft een oplossing voor de langere termijn staan beide partijen tegenover elkaar. De studentpolitici suggereren enkele alternatieven, zoals het uitdelen van waardebonnen of inzetten van studieverenigingen. Eventuele investeringen zouden gemakkelijk worden terugverdiend met het bespaarde geld.

De universiteit ziet afschaffing echter als het enige werkbaar middel tegen misbruik en noemt de oplossingen van de studentenraad ‘niet realistisch’. Eerdere pogingen met administratieve procedures zouden op niets zijn uitgelopen. Toch worden de ideeën in overweging genomen tijdens hernieuwde discussies met de studentenraad. Tot die tijd doet Simon Vink, voorlichter van de RvB, een moreel appèl op studenten geen misbruik te maken van de regeling: ‘Je verpest het voor anderen en voor de studentenraad.’

Re:acties 4

 • Justin


  Volgens mij is het in strijd met de afspraken van de universiteit met de overheid om studenten voor die (eerste) labjas te laten bepalen. (Zie dit artikel:http://www.iso.nl/persbericht/student-betaalt-meer-dan-collegegeld/)

  De beste oplossing lijkt mij om de labjassen toe te voegen aan de uitruisting van de labzaal. De universiteit moet deze voorraad dan aanvullen op basis van het aantal studenten en ze zullen ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de jassen. De studenten mogen de labjassen dan niet mee naar buiten nemen.

  Behalve dat dit beleid het studenten moeilijker zou maken om labjassen mee naar huis te nemen. Zou die de universiteit de mogelijkheid bieden om de veiligheid van practica te verhogen.Er wordt nu één type jas gebruikt, die niet voor elk practicum geschikt is wat betreft veiligheidsniveau. In de beschreven situatie zou de universiteit het type jas af kunnen stemmen op het type practicum.

  Verder wordt er nu nauwelijks stilgestaan bij het probleem van besmetting naar buiten. Een besmette jas (chemicaliën of microorganismen) kan de tas van de student besmetten en zo ook zijn/haar lunch, wanneer de student deze jas mee naar huis neemt. Studenten zijn niet altijd op de hoogte van dit gevaar. Dit beleid zou dit gevaar aanzienlijk verminderen. Dit beleid staat ook dichter bij de praktijk in academische en professionele laboratoria. Ook besmetting naar binnen wordt meteen minder.

  Een nadeel is dat het voor de student niet altijd bekend is met welke stoffen de jas in aanraking is geweest. Het grootste probleem in het realiseren van dit beleid lijkt me de extra investering die nodig is vanuit de universiteit.

  Reageer
 • Anna

  Is het geen idee om gewoon een 'afhaalkaart' naar alle eerstejaars te sturen die recht hebben op een gratis labjas? Dan is het probleem toch opgelost?

  Reageer
 • MiBo

  Een moreel appèl gaat niet helpen, en dat vinkje op je studentenkaart kan al sinds jaar en dag niet zo goed tegen aceton. In de hedendaagse wereld waar alles om 'big data' draait, zou het toch niet zo ingewikkeld moeten zijn om een vorm van digitale registratie te verzinnen? Tenzij het om een bezuinigingsmaatregel gaat... Maar om dát probleem bij de studenten leggen is nou niet bepaald 'fair'.

  Reageer
 • Gerben

  Vraag is: wie is verantwoordelijk; uiteindelijk in de eerste plaats de WUR. Wie daarnaast actie onderneemt zal zonder duurzame drijfveer op de lange termijn niet beklijven. Meest ideaal lijkt mij een af-vink systeem per wur-card; maar mogelijk zijn er eerstejaars die nog niet volledig en tijdig in het bezit van hun wur-card zijn. (en eenmalige systeemkosten heb ik geen oog op).

  Moreel appèl is het minste: egocentrische studenten profiteren ten koste van de eerstejaars.

  Het systeem kan wat dat betreft ook andersom: registratie van (wur-card/ID?) waarmee des noods naderhand de fraudeurs kunnen worden opgespoord - op straffe van een dubbel tarief boete? (is er bijvoorbeeld al een mogelijkheid naar behoefte en onder betaling een extra labjas en toebehoren aan te schaffen bij de wur-shop?)

  Reageer

Re:ageer