Nieuws - 11 oktober 2001

Gooren verruilt Wageningen UR voor China

Gooren verruilt Wageningen UR voor China

"Veerman heeft mij 14 september de das omgedaan", zei ir. Pieter Gooren, met een knipoog verwijzend naar de knalrode Wageningen UR-stropdas die hij bij de fusie van het IAC met Wageningen UR door de bestuursvoorzitter omgebonden kreeg. "Een das om trots op te zijn", vervolgde Gooren, die op woensdag 3 oktober afscheid nam als directeur van het Internationaal Agrarisch Centrum.

Gooren, die het IAC met succes Wageningen UR binnenloodste, zei tijdens zijn afscheidsreceptie dat hij zijn toehoorders 'nog een keer mag entertainen'. Gooren heeft vier jaar het IAC geleid en de organisatie omgevormd van input- naar output-financiering. Zijn enthousiaste en bevlogen manier van omgang is, zoals een woordvoerder van de ondernemingsraad zei, 'als een wervelwind door het IAC gegaan'. Gooren zei dat 'bestuurders die langer dan vier jaar blijven nog eens goed bij zichzelf moeten nadenken of dat verstandig is'. De oplettende omstanders konden bij die woorden een blik van verwondering zien wisselen tussen oud-rector prof. dr. Cees Karssen en rector prof. dr. ir. Bert Speelman.

Dat Gooren in zijn enthousiasme hier en daar tegen wat zere benen van bestuurders heeft gestoten, mocht opgemaakt worden uit de woorden van Speelman, die Gooren roemde om de verve waarmee hij het IAC binnen Wageningen UR een plaats heeft gegeven, maar ook sprak van 'een zekere mate van impulsiviteit van Pieter'. Directeur-generaal van het ministerie van LNV, ir. Johan de Leeuw, zei bij de afscheidsreceptie 'blij te zijn dat Pieter Gooren feitelijk dichter bij ons komt, in plaats van verder weg'. Gooren is door LNV benoemd tot landbouwraad in Beijing, China. Wie de nieuwe directeur van het IAC wordt, is nog niet bekend. | J.T.