Nieuws - 1 januari 1970

Goedkopere zorgpolis voor studenten

Een speciale zorgpolis moet voorkomen dat studenten er tot 230 euro in koopkracht op achteruitgaan. Studentenbond ISO is hierover in overleg met verzekeringsmaatschappijen.

In 2006 wordt het huidige zorgstelsel vervangen door een nieuw. Daarin krijgt iedereen hetzelfde basisverzekeringspakket. Omdat de premie rond de 1100 euro per jaar komt te liggen, krijgen de meeste minima - waaronder studenten met een aanvullende beurs - daarvoor een financiële compensatie. Maar de 235 duizend studenten met draagkrachtige ouders gaan er flink op achteruit. Het ISO heeft zich daartegen verzet, maar gelooft niet meer dat deze groep nog op een extraatje hoeft te rekenen. ‘Dus zijn we aan de slag gegaan met een alternatief zorgplan’, zegt voorzitter Evelien van Roemburg.
In overleg met verzekeringsmaatschappijen wil het ISO dat studenten een goedkopere verzekering kunnen afsluiten omdat ze maar beperkt gebruikmaken van zorg. Van Roemburg: ‘Ze gaan naar de huisarts of de fysiotherapeut, maar rollators zullen ze niet snel nodig hebben. Dat moet tot kostenbesparingen kunnen leiden. Daarnaast kun je de zorg op de doelgroep toesnijden. Bijvoorbeeld door met studentenartsen te werken, of door specifieke afspraken te maken met een ziekenhuis. Dat maakt het voor anderen ook minder aantrekkelijk om van zo’n verzekering gebruik te maken. Want het is wettelijk niet toegestaan om niet-studenten zo’n goedkope verzekering te weigeren.’
CDA-Tweede-Kamerlid Cisca Joldersma vindt de suggestie van het ISO ‘in ieder geval zeer creatief. We gaan er ook goed naar kijken.’ / HOP