Nieuws - 1 januari 1970

Goede voorlichting Wageningse masters

Nederlandse studenten die een passende universitaire master zoeken, oordelen over het algemeen zeer negatief over de voorlichting die ze krijgen. Wageningen is echter een positieve uitzondering. De universiteit staat met het rapportcijfer 6,9 bovenaan de ranglijst. Dat blijkt uit niet eerder gepubliceerde gegevens van de Nationale Studentenenquête 2004.
Van de universitaire studenten velden de ondervraagden van de TU-Eindhoven het hardste oordeel. Zij gaven een 4,4. Ook bij de VU (5,1) en de Radboud Universiteit (5,6) waren de studenten kritisch. De TU-Delft staat met een 6,6 op de tweede plaats, onder Wageningen Universiteit.

En ook bij de hbo’ers lijkt ‘Wageningen’ het goed te doen. Studenten van het Van Hall Instituut, onderdeel van WUR, gaven een 5,8 voor de mastervoorlichting en hoorden daarmee tot de positivo’s van het hbo.Studenten van Avans hogescholen en van Fontys Tilburg waren het strengst en gaven een 3,7 voor de informatie over de masters. Ook onder studenten van Inholland scoorde de voorlichting minder dan een vier. De studenten van de Christelijke Hogeschool Ede gaven met een 6,1 het hoogste cijfer bij het hbo.
Eerder al publiceerde het ISO een kritisch rapport over voorlichting over masterstudies, maar hier baseerde men de publicatie op minder dan driehonderd geënquêteerden. De Nationale Studentenenquête is veel grootschaliger: aan dit onderdeel werkten ongeveer vijfduizend studenten mee. Momenteel wordt druk gewerkt aan de nieuwe studentenenquête. De resultaten daarvan worden eind augustus verwacht. / HOP