Nieuws - 15 februari 2001

Goede financiële resultaten Universiteit en DLO

Goede financiële resultaten Universiteit en DLO

De DLO-instituten maakten in 2000 samen negen miljoen gulden winst, drie miljoen meer dan begroot. Het financieel resultaat van de universiteit bedraagt drie miljoen gulden.

Bij DLO belandde geen enkel instituut in de rode cijfers. Imag, ATO en ID-Lelystad, die vorig jaar reorganisaties doorvoerden, kregen daarbij wel financi?le steun van centraal-DLO. Stafdirecteur drs. Peter van der Jagt is tevreden over de cijfers. "ATO, Imag en ID hebben keihard gewerkt om dit te bereiken. We hebben wel met de werkmaatschappijen afgesproken dat 2000 het laatste jaar was waarbij centraal-DLO bijspringt." Volgend jaar moeten alle instituten ook zonder ruggensteun van centraal-DLO een sluitende begroting halen. DLO heeft voor volgend jaar een winst van tien miljoen gulden begroot. Een conservatieve schatting, gezien de ontwikkeling van de resultaten van de verscheidene instituten. DLO houdt echter rekening met tegenvallers doordat programmafinanciering van het ministerie van LNV niet langer automatisch naar DLO zal gaan (zie ook pagina 1).

De universiteit maakte een boekwinst van achttien miljoen gulden op de verkoop van het perceel Hinkeloord. Dat bedrag is niet terug te vinden in het financieel resultaat omdat het college van bestuur heeft besloten dit te reserveren voor de kosten van de reorganisatie van het facilitair bedrijf (twaalf miljoen gulden) en voor het opknappen van gebouwen (zes miljoen gulden). De twaalf miljoen voor reorganisatie van het facilitair bedrijf komen boven op de twintig miljoen die het bestuur al eerder reserveerde. Dit fonds is echter al bijna uitgeput na de reorganisaties van verscheidene leerstoelgroepen.

De zes miljoen die het bestuur reserveert voor gebouwen is volgens Van der Jagt nodig omdat de universiteit de laatste jaren alleen het hoognodige onderhoud heeft gepleegd. "Aan extra's kwamen we niet toe." Het extra bouwbudget moet de universitaire gebouwen een facelift geven. "Wij willen dat als een student in Wageningen komt kijken, hij ook blijft. Daar hoort een goede huisvesting bij." | K.V.